Sabine van der Hoeven

Wij vroegen 9 young professionals met ervaring in de onderwijspraktijk en ervaring als beleidsmaker, naar hun kijk op Gelijke Kansen in het onderwijs; Wat zijn de grootste uitdagingen die zij zien? Waar liggen kansen voor verbetering? En welke rollen en taken zien zij voor zichzelf en anderen hierbij weggelegd? Deze keer Sabine van der Hoeven, van huis-uit kinder- en jeugdpsycholoog. “Opgroeien onder kwetsbare omstandigheden vraagt om wat extra aandacht.”

Fotoquote young professional Sabine van der Hoeven
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Naam: Sabine van der Hoeven
Leeftijd: 26 jaar
Studie:

Bachelor Psychologie (2015)

Master Klinische kinder- en jeugdpsychologie (2016)

Sinds september 2017 trainee bij BMC

“Nederland heeft mooie programma’s om kinderen die ongelijke kansen hebben te helpen. Van het professionaliseren van docenten, tot het aanbieden van sport- en cultuuractiviteiten en het ondersteunen van kinderen die in armoede opgroeien. Gemeenten, scholen en jeugdzorg werken op veel plekken goed samen. Waar het volgens mij nog beter kan is in het vroeger signaleren van risico’s en daar tijdig op reageren.

Onderwijssysteem

Binnen mijn traineeship bij BMC heb ik bij diverse Veilig Thuis organisaties, in het onderwijs en bij een gemeente gewerkt. Op deze plekken heb ik positieve samenwerkingen gezien die een bijdrage leveren aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren, zoals het bevorderen van ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling binnen het onderwijs.

Taalachterstand

Door bijvoorbeeld een achterstand in de Nederlandse taal op tijd aan te pakken, kunnen kinderen de lessen vanaf de basisschool goed volgen. Dat laatste zag ik toen ik als ambulant begeleider in het onderwijs werkte. Ik testte onder meer de cognitieve vaardigheden van een aantal leerlingen op een taalschool, een school voor kinderen met een taalachterstand. Deze leerlingen verbleven hier maximaal twee jaar om vervolgens door te stromen naar een andere vorm van onderwijs. Via een non-verbale toets testte ik hen om onder meer op basis van de resultaten een uitstroomprofiel te bepalen. Zo kregen ook zij een gelijke kans in het onderwijs.

Concentratie en planning

Naast testafname begeleidde ik binnen deze opdracht ook leerlingen bij hun schoolcarrière. Persoonlijke begeleiding stimuleert de non-cognitieve vaardigheden van leerlingen waardoor zij betere schoolresultaten kunnen behalen. Denk aan concentratie of een goede planning maken. We creëren gelijke kansen door leerlingen te ondersteunen die dit niet zelfstandig kunnen of er thuis geen begeleiding in krijgen.

Anders opgroeien

In mijn werk ondersteun ik kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn en hierdoor meer risico lopen op een ongelijke kans. Ik heb zelf een fijne jeugd gehad en ben altijd volop gestimuleerd in mijn ontwikkeling. Later kwam het besef dat dit niet vanzelfsprekend is. En eenmaal aan het werk, nam dat besef des te meer toe. Kinderen groeien niet allemaal op onder dezelfde omstandigheden. Het verschilt al of je lekker kunt buitenspelen, of er boeken in huis staan en of je in een veilige buurt opgroeit. Of je opgroeit in armoede, met alle zorgen en stress die daarbij komt kijken. Of je ouders de taal spreken en de weg kennen in het onderwijs en hulpverlening. En misschien nog wel het belangrijkst: of je een beschikbare ouder hebt. Wanneer je moeder bijvoorbeeld als alleenstaande ouder de eindjes aan elkaar probeert te knopen met drukke dag- en nachtdiensten, groei je anders op dan de buurkinderen waarvan een moeder de mogelijkheid heeft om thuis en beschikbaar te zijn.

"Een beschikbare ouder is misschien wel het belangrijkst"

De weg weten

In Nederland zijn er veel mogelijkheden voor hulp en ondersteuning, maar dan moet je wel de juiste weg weten. Ik heb in mijn werk al best wat kinderen en jongeren begeleid. Ik weet dat er een groep is die de weg naar hulpverlening niet kent, maar de hulp net zo hard nodig heeft. Hoe dat beter kan? Ik pleit voor het vroeg signaleren van kwetsbare leerlingen binnen het onderwijs en voor een goede samenwerking. Een coach of mentor kan vervolgens deze kwetsbare leerlingen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht. Zo’n coach kan een professional zijn, maar ook een rolmodel uit de omgeving van het kind. Leerlingen leren hierdoor bijvoorbeeld hoe ze zich horen te gedragen en hoe ze hun houding op school kunnen verbeteren.”