Lieke Maessen

Wij vroegen 9 young professionals met ervaring in de onderwijspraktijk en ervaring als beleidsmaker, naar hun kijk op Gelijke Kansen in het onderwijs; Wat zijn de grootste uitdagingen die zij zien? Waar liggen kansen voor verbetering? En welke rollen en taken zien zij voor zichzelf en anderen hierbij weggelegd? Deze keer Lieke Maessen die een passie voor goed onderwijs heeft: “De vraag is hoe je onderwijs goed kunt vormgeven zodat alle kinderen een gelijke kans hebben.”

Fotoquote young professional Lieke Maessen
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Naam: Lieke Maessen
Leeftijd: 26 jaar
Studie:

Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (2014)

Master Speciaal Leren (2015)

Sinds september 2017 trainee bij BMC

“Ik heb het geluk gehad dat ik gemakkelijk kan leren en het nog steeds leuk vind om nieuwe dingen te leren. Niet ieder kind heeft dat geluk, en daar wil ik bij helpen. Dat is de wortel van mijn passie voor goed onderwijs. Een groot deel van de kinderen past in het onderwijssysteem en kan zich daarbinnen prima ontwikkelen. Maar een deel van de leerlingen komt niet goed mee omdat ze het moeilijk vinden om de stof te leren of juist te makkelijk en snel door de lesstof gaan. De vraag is hoe je onderwijs goed kunt vormgeven zodat alle kinderen een gelijke kans hebben.

Ongelijk behandelen

Tijdens een college in mijn bachelor verbaasde ik me dat er zoveel hulp en begeleiding is voor kinderen met een beneden gemiddeld IQ, maar niet voor kinderen met een bovengemiddeld IQ. Terwijl blijkt dat ook zij soms problemen ervaren in de klas. Alleen extra lesstof is, zoals vaak wordt gedacht, niet voldoende om deze kinderen te voorzien van goed, passend onderwijs. Voor mijn bachelor scriptie bezocht ik verschillende basisscholen in Amerika. Wat me opviel was dat er een speciaal programma was voor kinderen die meer uitdaging aankonden. Normaliter worden alleen kinderen met een IQ-score van meer dan 130 toegelaten tot dit programma. Het mooie van deze school was dat kinderen met een moeilijke thuissituatie al met een gemeten IQ-score van boven de 115 werden toegelaten tot het programma. De reden was dat als zij dit al bereikten zonder de stimulans van thuis, ze vast veel meer konden bereiken met extra inzet van school. Soms moet je ongelijk behandelen om gelijke kansen te creëren.

Net niet meekomen

Ongelijke kansen spelen een rol wanneer je net niet meekomt en je de stimulans van thuis juist hard kunt gebruiken. We moeten naar het individu kijken: hoe kunnen we iemand laten bloeien? Hoe help je kinderen die de cultuur minder goed kennen of een slechte start hebben vanwege mishandeling? Of kinderen met een laag of juist hoog IQ?

"Niet ieder kind heeft het geluk leren leuk te vinden"

Slechte start

Het is goed dat er steeds meer aandacht voor gelijke kansen is. De gevolgen van een slechte start op de ontwikkeling van een kind kunnen groot zijn. We moeten niet wegkijken wanneer kinderen niet tot hun recht komen binnen het systeem. Wanneer ze plotseling ander gedrag laten zien, moeten we kijken waar dat vandaan komt. In overleg met ouders is veel mogelijk zolang er sprake is van wederzijds respect. Helaas kan school ook niet alles en met de toenemende werkdruk en grotere klassen in het onderwijs wordt het lastiger om onderwijs op maat te bieden. En toch kan het, er zijn scholen waar het lukt. Daar zou ik graag een kijkje nemen.

Onderwijs van morgen

Via BMC werk ik bij Curriculum.nu. In negen ontwikkelteams werken 150 leraren en schoolleiders aan voorstellen voor de aanpassing van het huidige curriculum. Ik werk bij het bureau dat zorgdraagt voor de organisatie en coördinatie van dit unieke proces. Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving. Dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan mensen. Het is inmiddels 13 jaar geleden dat de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs in de wet zijn herzien. Daarbij is specifiek aandacht voor onder meer het bevorderen van samenhang, het terugdringen van overladenheid en doorlopende leerlijnen (van voorschoolse periode tot aan het vervolgonderwijs). Dit is bijvoorbeeld nodig om te zorgen dat het niveau Engels op de basisschool overal goed aansluit op het voortgezet onderwijs.

Pijnpunten

Ik zie dat binnen een school of instelling vaak één iemand zich hard maakt voor gelijke kansen. Deze persoon heeft een sterke visie en drive om ermee aan de slag te gaan. Het risico is dat wanneer deze persoon vertrekt, het programma ook wegvalt. Er is meer bewustwording nodig. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor gelijke kansen. We weten dat niet iedereen gelijk start bij 4 of 5 jaar. Tegelijkertijd zijn we niet perfect en moeten we kinderen ook niet teveel pushen. Sommige ouders willen wel heel graag dat hun kind naar de havo of het vwo gaat. Dat is de andere kant van de medaille.”