Factsheets: inzicht in gelijke kansen

Op basis van de databronnen van DUO en andere datasets zijn er 28 factsheets samengesteld aan de hand van acht graadmeters (indicatoren). De indicatoren brengen lokale uitdagingen scherp in beeld en bieden aanknopingspunten voor gesprekken en nadere analyse. 

Kwalitatieve factsheets Programma Gelijke Kansen

Voor elke gemeente waar nu een interventie op gelijke kansen loopt in samenwerking met de GKA, is een factsheet gemaakt. De cijfers uit de factsheets kunnen richting geven aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda. U vindt de factsheets op de gemeentepagina’s.

Indicatoren

In totaal zijn er acht indicatoren opgenomen in de factsheets:

  • Het aandeel heroverwegingen per wijk
  • Het aandeel bijstellingen per wijk
  • Het aandeel ‘stapelaars’ in het vo per wijk
  • Het aandeel ‘stapelaars’ in het mbo per wijk
  • Het aandeel ‘opstromers’ per wijk
  • Het aandeel ‘afstromers’ per wijk
  • Het aandeel zittenblijvers per wijk
  • De opleidingsmobiliteit

Uitbreiding aantal factsheets

Op dit moment zijn er 28 factsheets samengesteld voor de gemeenten waar in samenwerking met en ondersteuning van de GKA een of meerdere interventies zijn gestart. In de nabije toekomst worden er voor meer gemeenten factsheets gemaakt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de beschikbare cijfers? Dan bent u van harte welkom op de Databijeenkomst – Gelijke Kansen op dinsdag 28 mei 2019, of neem contact op met één van de regiocoördinatoren.