Gemeente Houten

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Houten.

> Bekijk de GKA-Agenda van Houten

In de voorschoolse educatie worden kinderen met een (verhoogd risico op een) ontwikkelingsachterstand extra ondersteund op peuterspeelzalen met een VVE-aanbod. Daarnaast is de doorgaande leerlijn en de warme overdracht een onderwerp van gesprek en actie tussen de kinderopvang, scholen en samenwerkingsverbanden. Deze onderwerpen worden besproken in de LEA en in de overleggen met alle onderwijspartijen en alle VVE-patijen waarna er concrete acties worden afgesproken. Verder doet de gemeente Houten mee aan Kansrijke Start.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.