Gemeente Alphen aan den Rijn

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Alphen aan den Rijn.

De GKA-Agenda is ondertekend door Wethouder Onderwijs Gert-Jan Schotanus.

> Bekijk de GKA-Agenda van Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft sinds mei 2022 een nieuwe coalitie met grote ambities op het terrein van gelijke kansen. Omdat de start van elk kind anders is kan het nodig zijn om ongelijk te investeren om gelijke kansen te creëren. De gemeente kiest er dan ook voor om preventief te investeren in de ontwikkeling van kinderen en groepen inwoners die op achterstand staan. Dit alles betekent dat het college wil blijven investeren in preventie en de samenwerking met het onderwijs, de kinderopvang en maatschappelijke partners wil bevorderen.

Het college B&W van de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft haar ambities geformuleerd in termen van:

  • Het bevorderen van kansengelijkheid;
  • De bestaanszekerheid als basis;
  • Gezond leven in een gezonde leefomgeving

De gemeente ziet de kinderopvang, het onderwijs en maatschappelijke organisaties als belangrijke partners om deze ambitie te verwezenlijken. Vroegsignalering is hierbij belangrijk, niet alleenop het voorkomen van mogelijke onderwijsachterstanden, maar ook op het signaleren van andere vraagstukken in het kader van opvoedondersteuning of veiligheid. Daarom wordt binnen de gemeente Alphen aan den Rijn breed ingezet op preventie. Niet alleen de OAB en de NPO-middelen maar ook in zijn algemeenheid.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.