READY4K! programma

Deze interventie maakt gebruik van sms'jes die naar ouders gestuurd worden om te helpen de leesvaardigheid van hun kinderen te ontwikkelen. De berichten die verstuurd werden, stimuleren bekwaam ouderschap en informeren ouders over activiteiten die de ontwikkeling van hun kinderen positief kunnen beïnvloeden. Er blijkt een positief effect te zijn op de ouderbetrokkenheid en op het ondernemen van lees- en andere geletterdheidactiviteiten. Op enkele afzonderlijke onderdelen scoorden kinderen in de behandelgroep beter, zoals op het herkennen van letterklanken.

Over het onderzoek naar het READY4K! programma

  • School: VVE
  • Duur: 2 maanden
  • Evidentie: gerandomiseerd experiment
  • Locatie: Verenigde Staten
  • Kosten: €1 per familie
  • Bron:
    • York, B. N., & Loeb, S. (2014). One step at a time: The effects of an early literacy text messaging program for parents of preschoolers (No. w20659).
    • National Bureau of Economic Research.York, B. N., & Loeb, S. (2014). One step at a time: The effects of an early literacy text messaging program for parents of preschoolers (No. w20659).

Achtergrond

Hoeveel kinderen thuis leren verschilt veel tussen gezinnen. Interventies die deze verschillen willen verkleinen, bestaan meestal uit tijd- en informatie-intensieve onderwijssessies voor de ouders. Deze interventie biedt een veelbelovend alternatief aan en richt zich op het veranderen van ouderbetrokkenheid door het gebruiken van gemakkelijk toegankelijke technologie. Hiermee worden de ouders aangemoedigd en geholpen om het leerklimaat thuis te verbeteren. De interventie maakt gebruik van tekstberichten (sms’jes) die naar ouders gestuurd worden gedurende acht maanden om de ouders te helpen de leesvaardigheid van hun kinderen te ontwikkelen.

Doelgroep

De doelgroep van deze interventie bestond grotendeels uit minderheidsstudenten (90%) en 78% van de ouders had een laag opleidingsniveau.

Interventie

De interventie READY4K! is uitgevoerd in Californië en bestond uit drie sms’jes per week naar ouders van kinderen in voorscholen. De berichten die verstuurd werden, stimuleren bekwaam ouderschap en informeren ouders over activiteiten die de ontwikkeling van kinderen positief kunnen beïnvloeden. Elke week ontvingen de ouders drie sms’jes over een bepaalde leesvaardigheid. Een feit, een tip en een aanmoedingsberichtje met verbeterpunten. De controlegroep kreeg elke twee weken een ‘placebo’-sms’je over andere onderwerpen.

Resultaten

De interventie is uitgevoerd in Californië en bestond uit drie sms’jes per week naar ouders van kinderen in voorscholen. De controlegroep ontving 'placebo'-sms'jes. Als resultaat werd de ouderbetrokkenheid van de interventiegroep vergroot, zowel thuis als ook op school. Ouders uit de interventiegroep besteedden gemiddeld gezien 0,16 SD meer tijd thuis aan zaken die de geletterdheid van hun kind bevorderden, zoals voorlezen of spelen met rijmwoorden. Daarnaast waren ouders betrokkener bij activiteiten op school. Zo vroegen ouders vaker naar de activiteiten van hun kinderen op school (gemiddelde toename van 0,14 SD). Tevens waren ouders uit de interventiegroep tot 0,41 SD behulpzamer dan ouders uit de controlegroep. De vroege geletterdheid van kinderen steeg gemiddeld met 0,11 SD. Kinderen die vooraf bij de slechtste 50% qua basisvaardigheden hoorden, profiteerden nog meer van de interventie. Zij verhoogden hun geletterdheid met 0,31 SD.

*SD = standaarddeviatie.
Een standaarddeviatie is een spreidingsmaat, waarmee aangegeven kan worden in hoeverre studenten afwijken van het gemiddelde. Dit is een handige manier om verschillende toetsscores met elkaar te vergelijken. Als studenten een halve SD(0,50 SD) leerwinst bereiken door een maatregel, dan rekenen en lezen zij een onderwijsniveau hoger dankzij de maatregel. Als zij voordien rekenen en lezen op vmbo-t-niveau, rekenen en lezen ze daarna op havo-niveau.
Bron: CPB. (2018).