Mondelinge leesvaardigheid

Mondelinge leesvaardigheid interventies richten zich op het belang van de gesproken taal en verbale interactie in de klas. Uit deze overzichtsstudie blijkt dat dit soort interventies in het algemeen een positief effect hebben op mondelinge vaardigheden en begrijpend lezen. Alle leerlingen profiteren van dit soort interventies, maar leerlingen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status profiteren het meest.

Over het onderzoek naar mondelinge leesvaardigheid

Achtergrond

Mondelinge leesvaardigheid interventies richten zich op het belang van de gesproken taal en verbale interactie in de klas. Ze zijn gebaseerd op het idee dat taal- en leesvaardigheden verbeteren wanneer er expliciete discussies plaatsvinden in de klas. Mondelinge leesvaardigheid interventies bestaan onder andere uit:

  1. het hardop voorlezen en bediscussiëren van boeken met jonge kinderen;
  2. oefeningen om expliciet de gesproken woordenschat van kinderen te verbreden;
  3. het gebruik van gestructureerde vragen om de vaardigheid begrijpend lezen te ontwikkelen.

Doelgroep

De interventies uit deze overzichtsstudie om de taal- en leesvaardigheid te verbeteren zijn uitgevoerd op scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Interventie

Dit is een overzichtsstudie uit de Teaching and Learning Toolkit van de Education Endowment Foundation (EEF). Dit is een toegankelijke, Engelstalige database van samenvattingen van onderwijsonderzoek naar kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar. De samenvattingen tonen een overzicht van bestaand onderzoek over het betreffende onderwerp en geven daarbij ondermeer de gemiddelde impact van een interventie, de sterkte van het bewijs, en een indicatie van de kosten. Daarnaast bieden de samenvattingen handzame aanwijzingen voor het implementeren van de verschillende interventies. 

Resulaten

In het algemeen resulteren mondelinge leesvaardigheid interventies in een positief effect op de mondelinge vaardigheden en begrijpend lezen. Gemiddeld behalen leerlingen een leerwinst van vijf maanden. Alle leerlingen profiteren van dit soort interventies, maar leerlingen met een lage sociaal-economische achtergrond hebben het meeste baat bij mondelinge leesvaardigheid interventies (tot zes maanden leerwinst).