Leraar-oudercommunicatie

Deze interventie bestaat uit het wekelijks informeren (via mail, sms'jes of telefonisch) van ouders over de prestaties en het gedrag van leerlingen en hoe dat de kans beïnvloedt of de leerlingen overgaan naar het volgende studiejaar. De studie wijst uit dat wekelijkse leraar-oudercommunicatie de kans dat een leerling het vak behaalde verhoogde.

Over het onderzoek naar leraar-oudercommunicatie

  • School: VO
  • Duur: 4 weken
  • Evidentie: gerandomiseerd experiment
  • Locatie: Verenigde Staten
  • Kosten: €11 per leerling
  • Bron: Kraft, M. A., & Rogers, T. (2015). The underutilized potential of teacher-to-parent communication: Evidence from a field experiment. Economics of Education Review, 47, 49-63.

Achtergrond

Kinderen brengen slechts 25% van de uren die ze wakker zijn op school door. Buitenschoolse factoren spelen zodoende een grote rol in het ontstaan van kansenongelijkheid. De auteurs stellen dat beleidsmakers en onderwijzers wellicht onderinvesteren in strategieën om de grootste buitenschoolse factor, de ouders, te beïnvloeden. Deze interventie richt zich op het informeren van ouders over de academische prestaties van hun kinderen.

Doelgroep

De doelgroep van deze interventie bestond voor 58% uit Afrikaans-Amerikaanse studenten en voor 32% uit Latino’s. Meer dan 80% van de studenten had een lage sociaal-economische achtergrond.

Interventie

De interventie bestaat uit het wekelijks informeren van ouders over de prestaties en het gedrag van studenten en hoe dat de kans beïnvloedt of ze overgaan naar het volgende studiejaar. De interventie is toegepast in een zogenaamd credit recovery program. Dit is een zomerprogramma van vier weken dat aangeboden wordt aan high school studenten. Tijdens het credit recovery program kunnen de leerlingen studiepunten behalen van vakken die ze niet hebben gehaald in het voorgaande academische jaar. Ze kunnen dit doen voor een maximum van twee vakken. De ouders werden onwillekeurig (gerandomiseerd) ingedeeld in een van de volgende drie groepen:

  1. ouders ontvangen informatie over wat studenten goed doen en wat ze vooral moeten blijven doen (positief);
  2. ouders ontvangen informatie over wat hun kinderen kunnen verbeteren (verbeter); 
  3. een groep die als controlegroep diende (controle). De ouders in de positief- en verbetergroep werden op de hoogte gehouden via een communicatiemiddel naar keuze (mail, tekstberichten of bellen).

Resultaten

De studie wees uit dat wekelijkse leraar-oudercommunicatie de kans dat een leerling een vak behaalde met 6,5 procentpunt verhoogde (90,7% ten opzichte van 84,2% in de controlegroep). Het grootste effect werd gevonden bij de berichten die aangaven wat leerlingen konden verbeteren. Leerlingen met berichten die gefocust waren op de dingen die ze moesten verbeteren, waren bijna 9 procentpunt kansrijker om het vak te behalen.