Coaching voortijdig schoolverlaten

In dit paper wordt het effect onderzocht van coaching in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op voortijdig schoolverlaten op basis van gegevens van een gerandomiseerd experiment. De auteurs vinden dat één jaar coaching voortijdige schoolverlating met meer dan 40 procent kan reduceren. De effectiviteit van coaching is het grootst onder studenten met een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten, zoals oudere studenten, mannelijke studenten en studenten met een sociaal-economische achterstand. Een kosten-batenanalyse suggereert dat bij één jaar coaching de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten.

Over het onderzoek naar voortijdig schoolverlaten

 • School: mbo
 • Duur: eerste cohort twee jaar, tweede cohort drie jaar.
 • Evidentie: gerandomiseerd experiment
 • Locatie: Nederland
 • Kosten: €3000 per leerling per jaar
 • Bron: Van der Steeg, M., van Elk, R. & Webbink, D. (2015). Zorgt intensieve coaching voor minder voortijdig schoolverlaten? Empirisch bewijs van een gerandomiseerd experiment. CPB Discussion Paper 224.

Achtergrond

Voortijdig schoolverlaten (vsv) is een ernstig probleem dat hoge maatschappelijke en persoonlijke kosten met zich meebrengt. Ondanks deze negatieve consequenties is het empirisch bewijs voor de effectiviteit van beleid of programma’s die gericht zijn op het terugdringen van vsv beperkt. In dit paper wordt daarom het effect onderzocht van intensieve coaching op vsv in Nederland.

Doelgroep

Deze interventie is gericht op studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Interventie

De behandelingsgroep kreeg intensieve coaching in de vorm van één fte coach per klas, terwijl de controlegroep de gebruikelijke begeleiding kreeg. Deze ‘gebruikelijke begeleiding’ bestond hoofdzakelijk uit curatieve maatregelen van een jongerenloket, dat in actie komt als blijkt dat een leerling de school voortijdig heeft verlaten.

Het coachingprogramma bestond uit verschillende soorten interventies, zowel preventief als curatief van aard (voorkomen en genezen). De volgende preventieve interventies maakten deel uit van het coachingprogramma:

 1. een of meer intakesessies met alle studenten om elkaar te leren kennen, eventuele problemen op het spoor te komen en bepaalde praktische zaken te regelen;
 2. in de eerste maand van het onderzoek vond bij alle studenten een huisbezoek plaats om ook de ouders of verzorgers te leren kennen en de afstand tussen school en thuis te verkleinen;
 3. de coach hielp met de studieplanning en -organisatie;
 4. de coach woonde regelmatig lessen bij van de onderzochte klassen om de studenten te observeren en hun indien nodig na de les studiebegeleiding te geven;
 5. de coach bezocht de studenten op hun stageadres. In het geval van schoolverzuim nam de coach onmiddelijk contact op met de student en/of ouders om na te gaan wat de reden van het verzuim was. Als een leerling op het punt stond om met zijn opleiding te stoppen, probeerde de coach ervoor te zorgen dat de student met een andere opleiding begon door een intensief studiekeuzetraject te starten.

Resultaten

De auteurs vinden dat één jaar coaching het percentage vsv-ers met 7 procentpunt reduceert, van 17 procentpunt in de controlegroep naar 10 procentpunt in de interventiegroep. Het tweede jaar coaching verlaagde het percentage vsv-ers met nog eens 1 procentpunt naar 16 procentpunt. Een kosten-batenanalyse suggereert dat één jaar coaching waarschijnlijk in een netto maatschappelijke winst resulteert.