Onderzoek naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor hbo'ers met een migratieachtergrond

Onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Universiteit Maastricht in samenwerking met onderzoeksbureau Eva Klooster laat zien welke factoren tijdens en kort na de studietijd in het hoger beroepsonderwijs van invloed zijn op het verschil in kans op werk na afronding van de studie tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond. Hiervoor hebben bijna 8.000 afgestudeerden een enquête ingevuld. Ook zijn er gesprekken gevoerd met 75 alumni, werkgevers en onderwijsprofessionals over ongelijke arbeidsmarktkansen. In het rapport komen onder meer verklaringen en suggesties voor verbetering aan bod.