Tabel: gelijke kansen door extra onderwijs

Dit document is bedoeld ter ondersteuning van mensen, organisaties of gemeenten die enthousiast zijn over het idee van extra onderwijs zoals dat wordt geboden door Petje Af, IMC Basis en de Weekend Academie. In de tabel vindt je per organisatie kenmerken van de activiteiten en welke inzet nodig is bij het opzetten hiervan.