Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs

De manier waarop we het onderwijs vormgeven, heeft invloed op de samenleving van de toekomst. De Onderwijsraad constateerde dat de segregatie tussen leerlingen op scholen op basis van de sociaaleconomische status (SES) van ouders toeneemt. De gevolgen van segregatie in het onderwijs kunnen zijn dat de kansenongelijkheid in het onderwijs wordt vergroot en goed burgerschapsonderwijs wordt bemoeilijkt. Minister Slob presenteert in deze brief een beleidsagenda om segregatie in het primair en voortgezet onderwijs tegen te gaan, samen met gemeenten en andere betrokken partijen.