Samen strijden tegen kinderarmoede

Armoede belemmert de (talent-)ontwikkeling van een kind en daarmee de kansengelijkheid. Tijdens de Publieksacademie Armoede op 3 juni a.s. in de Stadsschouwburg Groningen komen scholen, gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Samen bedenken zij nieuwe, creatieve en slimme oplossingen voor de aanpak van kinderarmoede. De GKA is partner van dit initiatief en ondersteunt de Publieksacademie.

Publieksacademie Armoede op 3 juni
Beeld: ©Unsplash

Armoede en kansengelijkheid

De stress die leven in armoede met zich mee brengt is ongezond, slecht voor de schoolprestaties en belemmert de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben te maken met stress door de zorgen van hun ouders of het ontbreekt ze aan een rustige plek om huiswerk te maken, gaan naar school zonder ontbijt, hun ouders hebben moeite met het betalen van schoolkosten of educatieve activiteiten buiten school, zoals een museumbezoek of een studiereis. Ook speelt schaamte en sociale uitsluiting een grote rol bij kinderarmoede. Daarnaast krijgen deze kinderen niet altijd steun en aanmoediging vanuit huis die nodig is.

Samenwerking tussen leefwerelden

Samenwerking tussen partijen uit de drie leefwerelden van een kind – school, thuis en omgeving – is belangrijk om armoede tegen te gaan en te voorkomen. Door samenwerking tussen gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties kan er passende hulp geboden worden bij armoedeproblemen in een specifieke regio.

Signaleringsfunctie onderwijs

Bij deze gezamenlijke aanpak speelt het onderwijs een belangrijk rol. Kinderen hebben op school dagelijks contact met leraren en andere onderwijsprofessionals. Zij kunnen armoede (vroeg) signaleren bij kinderen. Bijvoorbeeld als ouders schoolkosten niet kunnen betalen of hun kinderen zonder ontbijt en/of lunch naar school brengen.

Wanneer kinderen een helder toekomstbeeld hebben en weten hoe ze hier naar toe kunnen werken, is de kans groter dat zij hun diploma halen. Dat maakt de kans op een passende, betaalde baan ook groter. Zo wordt voorkomen dat armoede van generatie op generatie doorgegeven wordt.

3 juni: Publieksacademie Armoede

Op 3 juni 2019 brengt organisator Dagblad van het Noorden samen met de Alliantie Kinderarmoede gemeenten, scholen, inwoners en maatschappelijke organisaties bijeen tijdens de Publieksacademie Armoede. Centraal staat de vraag: ‘Wat kun je doen voor kinderen in armoede zodat ze enerzijds nu geholpen zijn bij wat ze nodig hebben en anderzijds hun kans op toekomst met perspectief vergroten?’.

Creatieve oplossingen kinderarmoede

Het doel van de avond is het vergroten van bewustwording en kennis over de situatie rondom kinderarmoede, ervaringen delen en bovenal bespreken wat er vanuit alle aanwezigen samen op persoonlijk en professioneel vlak tegen armoede gedaan kan worden. Met de Publieksacademie worden organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar gebracht om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Aanmelden voor de Publieksacademie Armoede kan via deze link.