GKA Publicaties

Om meer inzichten te geven in bepaalde thema's die spelen rondom het vraagstuk van kansengelijkheid, heeft de GKA in de afgelopen jaren diverse magazines en andere documenten gepubliceerd. Hieronder vind je een overzicht van onze publicaties.

Brochure Meertaligheid en Kansengelijkheid

Brochure Drongo Meertaligheid en Kansengelijkheid

In samenwerking met Drongo is de brochure 'Meertaligheid en Kansengelijkheid' ontstaan. Drongo is een kennisplatform waarbij je informatie en netwerken over impact van taal en de toenemende impact van meertaligheid in de samenleving vindt. De brochure richt zich op leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leidinggevenden en bestuurders en geeft je handvatten om met meertaligheid aan de slag te gaan. De online versie vind je in het dossier 'Meertaligheid en Kansengelijkheid' via Drongo.

> Download de Brochure

Cover Rotterdam Vakmanstad

GKA-Magazine Rotterdam Vakmanstad

Rotterdam Vakmanstad ontwikkelt expertise en lesprogramma's voor het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam. De lesprogramma's worden aanvullend op het reguliere onderwijs aangeboden en zijn gericht op het herkennen van potentie en het vergroten van vaardigheden. In deze editie van het GKA-Magazine leggen we o.a. uit hoe de lesprogramma's in elkaar steken en wat Vakmanstad inhoudt.


> Download Rotterdam Vakmanstad

Cover Kansrijke Groningers

GKA-Magazine Kansrijke Groningers

Kansrijke Groningers is een vereniging van negentien schoolbesturen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord- en Midden-Groningen. De GKA en Kansrijke Groningers zetten zich gezamenlijk in om op lokaal niveau, samen met gemeenten en scholen, de verbinding tussen school, thuis en omgeving tot stand te brengen. In dit magazine worden inzichten, kennis en resulaten gedeeld.

> Download Kansrijke Groningers

Cover Nationale Onderwijsweekkrant

De Nationale Onderwijsweekkrant 2022

Elke eerste week van oktober staat in het teken van de Nationale Onderwijsweek. Tijdens deze week wordt elk jaar de onderwijsweekkrant gepubliceerd en verspreid over alle scholen van Nederland. De 2022-editie stond in het teken van kansengelijkheid en de GKA kreeg de eer om hoofdredacteur te zijn. In de Nationale Onderwijsweekkrant 2022 vind je allerlei verhalen van de verschilmakers die wij in de praktijk ontmoeten.

> Download de Nationale Onderwijsweekkrant 2022

Cover Handreiking Armoede

Handreiking Omgaan met Armoede op Scholen

De geactualiseerde handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ is geschreven in opdracht van de GKA en geeft scholen handvaten om armoede te signaleren. Het helpt o.a. basis- en middelbare scholen om leerlingen en ouders te ondersteunen met armoedeproblematiek.

> Download de handreiking Omgaan met Armoede op Scholen.

Cover HDT

GKA Magazine: High Dosage Tutoring

Met High Dosage Tutoring halen leerlingen grote leerachterstanden in, waardoor zij een betere aansluiting krijgen op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Dit GKA Magazine staat speciaal in het teken van deze interventie die door veel GKA-gemeenten wordt uitgevoerd.

> Download GKA Magazine: HDT

Cover gezondheid

GKA Magazine: Gezondheid

Het tweede magazine van de Gelijke Kansen Alliantie heeft als thema ‘Gezondheid’. In deze editie staat de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’ centraal, een concept dat momenteel in Zuid-Limburg wordt uitgevoerd. U leest alles over deze aanpak, wat zoveel meer is dan alleen gezond eten en bewegen. Bekijk het magazine voor inspiratie over het bevorderen van kansengelijkheid vanuit het concept van de 'Gezonde Basisschool van de Toekomst'.

> Download het GKA Magazine: Gezondheid

Cover Extra Onderwijs

Dit eerste magazine gaat over ‘Extra Onderwijs’, waarbij de aanpak van Studiezalen in Amsterdam wordt uitgelicht. Met persoonlijke verhalen, cijfers en interessante voorbeelden, wordt een beeld geschetst van hoe Studiezalen werkt aan het bevorderen van kansengelijkheid. Dit magazine is ter inspiratie voor iedereen die bezig is met Gelijke Kansen.

> Download GKA Magazine: Extra Onderwijs