Voorstellen Nieuwe Regiocoördinator: Çağrı Ekmen

Vanaf deze maand wordt het team van de Gelijke Kansen Alliantie versterkt met een nieuwe regiocoördinator voor de provincies Noord-Brabant en een gedeelte van Gelderland. Via deze blog stelt Çağrı Ekmen zich graag aan jullie voor.

Cagri Ekmen

Onderwijs is het fundament van iedere samenleving
Recent ben ik gestart als regiocoördinator bij de Gelijke Kansen Alliantie voor de provincies Noord-Brabant en een gedeelte van Gelderland. In deze rol ga ik in gesprek met gemeenten, scholen en maatschappelijke instellingen om kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. Het is immers belangrijk dat ieder kind zijn of haar talenten maximaal kan ontplooien, ongeacht het opleidingsniveau, inkomen of de achtergrond van zijn/haar ouders. Onderwijs is namelijk in mijn ogen het fundament van iedere samenleving. Een samenleving waarbij je talenten tellen en waarbij het niet uitmaakt wat je (opleidings)achtergrond is. Waar je wieg staat mag geen bepalende factor zijn. Het rapport van het Verwey-Jonker instituut (2023) concludeert echter anders. Waar je opgroeit, je gezinssituatie en je sociale omgeving heeft wel degelijk invloed op het wel of niet krijgen van gelijke kansen. De vraag die we ons zelf als samenleving kunnen stellen is hoe rechtvaardig dit is.

In mijn rol als regiocoördinator wil ik mijn steentje bijdragen in het verhelpen van dit belangrijke vraagstuk. Rechtvaardigheid, naar elkaar omkijken en zelfontplooiing zijn belangrijke kernwaarden voor mij. Door het land in te gaan en verhalen op te halen van scholieren, docenten, ambtenaren en ervaringsdeskundigen wil ik dit vraagstuk begrijpen en doorgronden. Kinderen moeten hun potentie volledig kunnen benutten. Zij mogen en moeten durven dromen. Dromen dat zij de toekomst van dit prachtige land zijn. Docenten dienen volledig in hun kracht worden gezet, zodat zij met passie kunnen onderwijzen. Ambtenaren moeten de ruimte voelen en krijgen om nieuwe concepten te ontwikkelen en uit te voeren. Uiteindelijk moeten we het samen, met elkaar, gaan rooien.

Als bestuurskundige vind ik het belangrijk om praktijk en theorie met elkaar te verbinden. Concreet betekent dit dat ik graag in gesprek ga met professionals uit het veld. Zij werken namelijk dag in dag uit met getalenteerde kinderen. Zij weten vaak wat er speelt in de lokale gemeenschap. Tevens zien en voelen professionals aan waar scholieren mee zitten. Deze ervaringen uit de praktijk neem ik mee, zodat er gefundeerd beleid kan worden gemaakt, waarbij ervaringen uit de praktijk zijn meegenomen. Vanuit mijn eerdere rollen als consultant en beleidsmedewerker heb ik gezien hoe belangrijk dit is. Zo ging ik in mijn rol als beleidsmedewerker bij de gemeente Tilburg in gesprek met wijkteammanagers, professionals en ook mijn inwoners om voor hen het verschil te maken. Uiteindelijk vind ik het belangrijk dat ‘die ene leraar, in die ene school, in die ene wijk, in die ene gemeente, voor die ene leerling het verschil kan maken’.

De komende periode ga ik het land in en kom ik graag in contact met ambtenaren, leraren en schoolleiders. Schroom niet om contact op te nemen met mij: ik sta altijd open voor een kop koffie.

E-mail: c.ekmen@minocw.nl
Telefoon:  06 55 41 80 59