GKA-Gemeenten uitgelicht: Eemsdelta

Dit jaar wordt het aantal GKA-agenda’s verdubbeld naar honderd. In een agenda staat beschreven welke interventies binnen de gemeente worden uitgevoerd om kansengelijkheid te bevorderen. De lokale context en uitdagingen zijn in elke gemeente anders, wat elke agenda uniek maakt. Daarom gaan we met nieuwe en bestaande GKA-gemeenten in gesprek over hun agenda’s en de lokale context waarin zij werken. Dit keer waren wij in gesprek met Meindert Joostens, Wethouder Onderwijs van Gemeente Eemsdelta.

Meindert Joostens

Hoe zou u Gemeente Eemsdelta omschrijven op het gebied van kansengelijkheid?
Eemsdelta is in 2021 ontstaan uit de herindeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Je vindt er pittoreske wierdedorpen, authentieke molens, middeleeuwse kerken, kronkelende maren en in de achtertuin Waddenzee UNESCO Werelderfgoed. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. 

Niet alle kinderen in Eemsdelta groeien op met dezelfde kansen. In het stedelijke gebied van Eemsdelta is het armoedecijfer bovengemiddeld. En daarmee ook het aantal kinderen dat in deze omstandigheden opgroeit. De kansenongelijkheid heeft hier nog een extra dimensie door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Dat heeft bij veel inwoners voor onzekerheid over hun toekomst en woonsituatie gezorgd. Hele woonwijken zijn op de schop gegaan voor versterken,  sloop en nieuwbouw. Naast de mentale druk die dit in gezinnen legt en de spanningen die dit meebrengt in de samenleving heeft het tegelijkertijd wel de mogelijkheid gebracht om nieuwe veilige kindcentra en scholen te bouwen. Door de goede samenwerking met vele partijen ligt er  een rijk en gevarieerd onderwijsaanbod.

Met welke interventie van jullie GKA-agenda gaan jullie de komende jaren kansengelijkheid stimuleren?
Eén van de interventies is het coachen van leerlingen. In het primair onderwijs hebben in 2021 meer dan honderd kinderen hiervan gebruik kunnen maken. In het jargon van de school: deze kinderen hebben problemen met hun executieve functies. Met andere woorden: het zit wel in het kind, maar het komt er nog niet uit. Deze leerlingen weten nu veel beter hoe ze aan een taak moeten beginnen, hoe ze flexibeler worden in hun manier van leren en hoe ze zichzelf hierin kunnen sturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkrachten nodig voor het maken van schoolopdrachten. En zo hebben ook deze kinderen meer kans op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. Voor het geval het daar dan nog niet helemaal lukt, is opnieuw coaching beschikbaar.

Een leerling zei  over het coachingstraject:

"Ik heb geleerd om mijn potjes met zin, aandacht en doorzetten weer bij  te vullen."

Naast het coachen van leerlingen, zijn er nog vele andere Gelijke Kansen activiteiten die op dit moment ingezet worden: huiswerkbegeleiding, leesbevordering, typecursussen, activiteiten om de wereld van de jongeren te vergroten, onderwijs op maat, financieel loket, ambitiegesprekken. En zijn er plannen voor 2022 om te gaan starten met project 'Ieder kind kansrijk' waarin aandacht is voor de mindset van docenten en 'Thuis in taal'.

Wat hoopt u dat de samenwerking met de GKA jullie als gemeente brengt.
We zijn sinds 2018 aangesloten bij de GKA. Hierdoor hebben we de samenwerking met de Vereniging Kansrijke Groningers een extra impuls kunnen geven. Bij deze vereniging zijn alle scholen van het primair en voortgezet onderwijs en het MBO in onze gemeente aangesloten. We zijn ontzettend blij met de projecten die vanuit deze vereniging opgezet zijn. Er wordt ingezet op techniek en ICT, op ondernemen en met de programma's 'Talent Loopbaan en Ambitie' en 'Werk in de regio' is er nu veel aandacht voor het vergroten van kansen van kinderen en jongeren. Door de samenwerking nu voort te zetten, verwachten we dat de positieve ontwikkeling die hiermee op gang is gekomen ook op de langere termijn effect heeft.     

“Eemsdelta wil elk kind in haar gemeente zoveel mogelijk dezelfde kansen bieden. We werken er met zijn allen hard aan dat ieder kind hier een goede start maakt en daarmee een goede toekomst krijgt.”