Met Zaanstad en Gorinchem bestaat het GKA-netwerk uit 50 gemeenten

Gemeenten Zaanstad en Gorinchem zijn respectievelijk de 49e en 50e gemeente die zich hebben aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). Beide gemeenten waren al langere tijd bezig met het onderwerp gelijke kansen. Met de GKA kunnen ze verder met nieuwe interventies en een verdiepingsslag maken. Tegelijkertijd wordt met de uitbreiding van het GKA-netwerk meer kennis ontsloten en gedeeld.

Wij zijn verheugd om de zomer in te gaan met 50 ondertekende GKA-agenda’s. Deze mijlpaal betekent een versterking van het netwerk voor een brede, lokale aanpak voor het bevorderen van gelijke kansen in samenwerking met partners binnen en buiten onderwijs. Bovendien zorgt een groter GKA-netwerk voor het verder opbouwen en uitwisselen van kennis en ervaringen. Met 50 aangesloten gemeenten bij het GKA-netwerk is het voornemen van ministers Slob en Van Engelshoven van OCW om het netwerk te laten groeien in 2020 gerealiseerd.

GKA-Agenda’s zijn gesloten onder bijzondere omstandigheden

Het bijzondere van de GKA-Agenda van de gemeente Zaanstad en de gemeente Gorinchem is dat zij gesloten zijn tijdens de lockdown als gevolg van de coronacrisis. Wat de coronacrisis heeft laten zien, is dat inzetten op gelijke kansen steeds belangrijker is dan ooit. De wethouders en ambtenaren van beide gemeenten hebben in het voorjaar alles op alles gezet om de agenda’s rond te krijgen, zodat zij samen met de alliantie verdere stappen kunnen zetten rondom kansengelijkheid in het onderwijs. Gemeente Zaanstad richt daarvoor onder meer op ouderbetrokkenheid en taal. Gemeente Gorinchem zet in op onder andere taal en het terugdringen van laaggeletterdheid onder jongeren tot 16 jaar.