Belangrijke stap bevordering gelijke kansen: 30 GKA-Agenda’s gereed

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld. In deze agenda’s zijn de gezamenlijke doelen en werkafspraken tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente vastgelegd voor de periode 2019-2021. Dit is een belangrijke stap in de gezamenlijke aanpak om gelijke kansen te bevorderen!

Kamerbrief gelijke kansen naar Tweede Kamer maart 2019
©Programma Gelijke Kansen

Met de GKA-Agenda’s zetten we in op:

Verbinding

Het verbinden van leefwerelden - school, thuis en omgeving - ter bevordering van een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen en jongeren.

Effectiviteit

Het maken van scherpe analyses op basis van ondersteunende data en onderzoek. Deze analyses worden ingezet bij het vormgeven van effectieve interventies.

Kennisdeling

Het actief samenwerken, en lokaal, regionaal en landelijk opgedane kennis met elkaar delen. Hiervan leren wij en bevorderen wij de kansengelijkheid.

Gemeenten met GKA-Agenda

De gemeenten die een GKA-Agenda hebben opgesteld zijn:

 • Achtkarspelen         
 • Alkmaar        
 • Apeldoorn     
 • Amsterdam
 • Amersfoort   
 • Arnhem        
 • Bergen op Zoom      
 • Breda 
 • Den Haag     
 • Dordrecht     
 • Eemsdelta    
 • Groningen     
 • Haarlem       
 • Heerlen        
 • Hoogeveen   
 • Leiden
 • Maastricht    
 • Medemblik
 • Nijmegen      
 • Roermond     
 • Rotterdam    
 • Schiedam
 • ’s-Hertogenbosch     
 • Sittard-Geleen        
 • Súdwest Fryslân     
 • Tilburg
 • Venlo 
 • Venray         
 • Weert
 • Zwolle

Na het zomerreces informeren we de Tweede Kamer over deze grote en belangrijke stap. Vanaf dat moment worden de GKA-Agenda’s beschikbaar gesteld op de gemeentepagina’s.