Nederland en Vlaanderen delen kennis over kansengelijkheid

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. Verschil maak je immers samen! Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid en het Nederlandse programma Gelijke Kansen gaan daarom intensiever samenwerken.

Foto bij nieuwsartikel over bezoek aan het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid in Brussel
©Programma Gelijke Kansen

Gelijke kansen in Nederland

Zo is de Transformatieve methode van socioloog Iliass El Hadioui geïntroduceerd door programmanager Monaïm Benrida en schoolleider Dyane Brummelhuis. Deze methode leert docenten in grote steden om te gaan met straatcultuur in de klas.

Daarnaast is gesproken over de nieuwe verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de rol van de Inspectie voor het Onderwijs bij gelijke kansen. Ook een recent onderzoek over de ongelijkheid in schooladviezen kwam aan bod.

De Vlaamse aanpak

De Vlaamse collega’s vertelden over hun analyse naar de relatie tussen het aantal jaren onderwijservaring van leraren en het aandeel kwetsbare leerlingen op scholen. Deze analyse bestudeerde ook de effecten van het aantal jaren onderwijservaring op o.a. leerprestaties en schoolresultaten.

Ook spraken zij over het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit, dat de Vlaamse onderwijsinspectie in opdracht van minister Hilde Crevits verder heeft ontworpen. Dit kader beschrijft waar scholen rekening kunnen houden bij de manier waarop zij hun onderwijs vormgeven.

Praktijkgericht

Deze laatste bijeenkomst was vooral gericht op kennisdeling op het gebied van beleid en onderzoek. Toekomstige uitwisselingen zullen meer praktijkgericht zijn. Bent u benieuwd hoe ze kansengelijkheid aanpakken in Vlaanderen, of wilt u uw eigen verhaal over gelijke kansen delen met onze zuiderburen? Neem dan contact op met onze regiocoördinatoren.