Nieuwe website gelijke kansen: bron van informatie

Door gemeenten, op scholen en vanuit maatschappelijke organisaties wordt iedere dag gewerkt aan kansengelijkheid. De website Gelijke Kansen ondersteunt als informatieplatform de activiteiten van de GKA. Op deze vernieuwde website bieden we o.a. data, onderzoek en praktijkvoorbeelden aan die gebruikt kunnen worden voor de lokale aanpak. Hiermee dragen we bij aan het bevorderen van kansengelijkheid.

Logo programma Gelijke Kansen
©Programma Gelijke Kansen

Gelijke Kansen in de gemeente

Op dit moment zijn in 28 gemeenten GKA netwerken en wordt actief gewerkt aan gelijke kansen. Op de gemeentepagina’s vind je de collegeakkoorden van iedere gemeente. Daarin staan onder meer hun onderwijsdoelen voor de komende periode. De inzet op kansengelijkheid is daarbinnen vaak een belangrijk onderwerp. Hoe zij zich hier voor inzetten, doet iedere gemeente op haar eigen manier. Bijvoorbeeld door taallessen voor ouders te organiseren, of vormen van extra onderwijs aan te bieden.

Thema’s rond kansengelijkheid

De inzet van gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties op gelijke kansen gebeurt binnen één van de 11 thema’s. Op deze website vind je per thema meer informatie, bijvoorbeeld onderzoeken met bewezen effectieve methodes, beleidsmaatregelen en een overzicht van interventies binnen dat thema.

Communities

Schoolleiders, teamleiders en leraren leren van elkaar door hun ervaringen en kennis te delen. Dit gebeurt rond een thema binnen een community, bijvoorbeeld rond Urban Education. Samen werken zij aan concrete aanpakken en onderzoeken wat wel en niet werkt als het gaat om het bevorderen van gelijke kansen.

Maak het verschil!

Werk je vanuit je gemeente, school of organisatie aan kansengelijkheid en wil je meer weten over activiteiten van de GKA? Neem dan contact op met onze regiocoördinatoren.