Talen in Balans

Talen in Balans is een programma voor taalstimulering in meertalige gezinnen. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten waarin ouders die hun kinderen met meer dan één taal laten opgroeien, of dat willen doen, op deskundige wijze worden ondersteund. Na het doorlopen van het programma krijgen de deelnemers een certificaat.