De 151 van de GKA: Een index van interventies voor gelijke kansen

151 def

De Gelijke Kansen Alliantie heeft een bundel van 151 gelijke kansen interventies gepubliceerd. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herkenning voor iedereen die zich inzet voor gelijke kansen in zijn of haar eigen regio. Per interventie wordt aangegeven wie het heeft georganiseerd, wat het doel van de interventie is en met wie er contact kan worden gezocht voor kenniswisseling. De interventies zijn gecategoriseerd op thema, zoals o.a. ‘Professionalisering’, ‘Loopbaanleren’ en ‘Ouderbetrokkenheid’.

De GKA wil optimale talentontwikkeling bij kinderen én jongeren aanmoedigen. De GKA doet dit door lokale partijen met elkaar te verbinden, hen te faciliteren, interventies mede te financieren, kennis te delen en door data en onderzoek beschikbaar te stellen. De echte verschilmakers zijn binnen de lokale netwerken te vinden. Hier werken betrokken professionals aan het verbeteren van dagelijkse praktijk voor kinderen en jongeren.

De interventiebundel is hier te downloaden.