Goal setting methode

Er is veel verschil in de studieresultaten van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Om deze verschillen kleiner te maken, is het belangrijk dat studenten persoonlijke doelen stellen. Hierdoor worden hun cijfers en prestaties beter. De Erasmus Universiteit helpt studenten met het stellen van doelen.

Goal-setting

Eerstejaars studenten doen mee aan een online programma: de goal-setting methode. Het programma bestaat uit drie delen: 

  1. De student beantwoordt vragen. Deze vragen helpen de student na te denken over zichzelf en hun toekomst. 
  2. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, schrijft de student een verslag. Hierin komen twee toekomstbeelden terug: een ideaalbeeld en een ongewenst beeld. Op basis hiervan stelt de student zijn of haar doel. 
  3. De student doet mee aan een portretfotoshoot en legt een persoonlijk statement (belofte) af. Met behulp van het persoonlijke I WILL-statement denkt de student bewuster na over zijn of haar doelen. Dit vergroot de kans dat de doelen ook daadwerkelijk behaald worden.

Veel effect

De goal-settingmethode werkt goed. Zo zijn de leerprestaties van studenten verbeterd en stoppen minder studenten met hun studie.

Winst

De methode verbetert vooral de prestaties van mannen en studenten met een migratie-achtergrond. Volgens het onderzoek dat naar de methode is gedaan halen de mannen met een migratie-achtergrond 44 procent meer studiepunten (ECTS), en vielen er 54 procent minder studenten uit.  

Ook andere studenten hebben er voordeel van. Daarnaast worden verschillen in studieresultaten kleiner dankzij de methode.