MBO UniverCity

Eva de Leeuw (21) kon haar draai op het mbo niet vinden. Toch zette ze door. Tijdens haar stage bij Studio Moio bedacht ze de MBO UniverCity: een alternatief lesprogramma voor jongeren die minder goed passen op een ‘gewone’ mbo-opleiding.

Eva miste uitdaging tijdens haar studie. Haar niveau lag hoger dan de rest van de klas, waardoor ze zich snel verveelde. Tijdens haar stage bij Studio Moio in Leiden vond ze die uitdaging wél. Deze organisatie probeert samen met jongeren maatschappelijke problemen op te lossen.

Eva werd tijdens haar stage uitgedaagd om na te denken over maatschappelijke problemen. Daarbij heeft ze haar eigen situatie als voorbeeld gebruikt: er bleken namelijk meer jongeren te zijn die zich niet thuis voelen binnen ‘gewone’ mbo-opleidingen. Dat kwam ook uit het onderzoek naar gelijke kansen in het onderwijs, dat Eva deed voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

MBO UniverCity

Eva bedacht samen met haar collega’s van Studio Moio de MBO UniverCity: Maatschappelijk Betrokken Onderwijs. De stad is daarbij een belangrijk onderdeel en wordt gebruikt als klaslokaal. Op de MBO UniverCity krijgen de studenten lesprogramma’s op maat. Eerst krijgen ze een uitgebreide intake. Daarin wordt duidelijk wat ze graag willen en kunnen worden. En aan welke eigenschappen de jongeren nog moeten werken. Ze bepalen zelf hoe, wat en van wie ze leren. Daardoor beginnen de studenten gemotiveerder aan en studie en maken ze deze sneller af. Het is hún lesprogramma, in plaats van een vaststaand vakkenpakket. Eva hoopt daardoor dat jongeren begrijpen dat ze niet leren voor de school, maar voor zichzelf.

Toekomst

UniverCity kijkt hoe de talenten van jongeren ingezet kunnen worden in de maatschappij. Daarmee hoopt Eva dat de jongeren die afstuderen van de UniverCity ook een ‘echte’ baan vinden.

Op dit moment wordt de MBO UniverCity door de Nederlandse overheid nog niet als echte school gezien. Nu het ROC Mondriaan in de regio Den Haag samenwerkt met de UniverCity, hopen Eva en Studio Moio dat dit snel verandert. En dat leerlingen die afstuderen een officieel diploma ontvangen. 

De docenten van het ROC zijn al positief over de resultaten. Zij zien dat de studenten van de UniverCity nu wél hun draai weten te vinden. Zij gaan jongeren die moeite hebben binnen het gewone onderwijs, aanmoedigen om mee te doen met Eva’s initiatief.