Haagse zomerschool

De Jan van Nassauschool, DAK-kindercentra en Zebra Welzijn organiseren een speciale zomerschool voor basisschoolleerlingen. Kinderen uit groep 1 tot en met 7 gaan tijdens de zomerschool met hun eigen ontwikkeling aan de slag.

Steeds meer ouders melden zich aan om te helpen

Niet alle kinderen in de buurt kunnen extra lessen volgen of op een sport gaan. Om te zorgen dat deze leerlingen hier toch aan mee kunnen doen, wordt de zomerschool O3 georganiseerd.

Alle kinderen zijn welkom op de zomerschool. Er is extra aandacht voor kinderen met een lage cito-score. Met deze kinderen en hun ouders wordt contact gezocht en gevraagd of zij mee willen doen aan de zomerschool. 

Zomerschool O3 heeft als belangrijkste doel om achterstanden van leerlingen kleiner te maken. Dat gebeurt op een leuke en speelse manier. Ook zorgt de zomerschool voor structuur in de vakantie, en voor beter contact tussen de school en ouders.

Ouderbetrokkenheid

De zomerschool vraagt aan ouders of zij mee willen doen met de programma’s die de school organiseert. Ook helpen de ouders met de begeleiding van de kinderen.

Steeds meer ouders melden zich vrijwillig aan. Daardoor merkt de zomerschool dat ouders actiever betrokken raken.

Enthousiasme

Voor de kinderen is de zomerschool een groot succes. Kinderen reageren enthousiast op de zomerschool. Het liefst zouden ze willen dat school het hele jaar zo zou zijn.