Gelijke kansen door extra onderwijs

Extra onderwijs verbreedt het toekomstperspectief van kinderen die niet vanzelfsprekend aanmoediging, begeleiding of steun van huis uit meekrijgen. Door vormen van extra onderwijs aan te bieden, bevorderen de Weekend Academie, Stichting Petje af en IMC Basis de kansengelijkheid. Bekijk de video over het belang van extra onderwijs en zie hoe de drie organisaties hier invulling aan geven.

Foto's bij nieuwsbericht Extra onderwijs voor gelijke kansen

Oriëntatiewijzer: gelijke kansen door extra onderwijs

Wilt u zelf aan de slag met extra onderwijs om de kansengelijkheid voor kinderen te bevorderen? Bekijk dan de oriëntatiewijzer. Dit helpt u bij het opzetten van een extra onderwijsprogramma. De oriëntatiewijzer is een product van de Weekend Academie, Stichting Petje af en IMC Basis.

Weekend Academie

De Weekend Academie is een organisatie die extra (weekend)onderwijs biedt in Amsterdam, Haarlem en Almere (leeftijd 10-16). Daarnaast biedt de Weekend Academie het programma ‘de Grote Oversteek’, maar ook coaching voor ouders (De GezinsAcademie en Startcoaching) en het programma ‘Ontdek je nieuwe Wereld’, gericht op kinderen en ouders die nieuw zijn in Nederland.

De Grote Oversteek is een programma voor leerlingen en hun ouders die de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs maken. Zij worden gedurende 15 maanden stapsgewijs begeleid gedurende de overstap naar het VO. Ze komen in contact met rolmodellen, leren hun talenten ontdekken, vergroten hun zelfvertrouwen en werken aan de vaardigheden die ze nodig hebben op de middelbare school. Ouders worden versterkt in hun schoolondersteunend gedrag en hun bemoedigend ouderschap. De kans op afglijden in niveau, schooluitval en stress rondom de overstap wordt verkleind.

De Grote oversteek bestaat uit een wekelijks mentorprogramma voor leerlingen en zes Grote Oversteek-bijeenkomsten voor leerlingen samen met hun ouders. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • leren plannen en organiseren
  • motivatie vergroten
  • studievaardigheden
  • leren omgaan met emoties zoals stress en faalangst
  • toekomstkeuzes maken
  • het schoolsysteem
  • het vergroten van het zelfvertrouwen
  • talentontwikkeling

Met alle gezinnen worden drie individuele gesprekken gevoerd; ter kennismaking, halverwege het traject en aan het eind van het programma. Indien nodig krijgt een gezin thuis extra coaching gedurende de looptijd van het programma of langer.

De Weekend Academie werkt met 3e-jaars studenten Pedagogiek, MWD en SPH die hun stage uitvoeren tijdens dit programma. De Weekend Academie draagt zorg voor de methodische training en lesvoorbereiding, intensieve begeleiding tijdens de uitvoering van het programma en professionele stagebegeleiding. De studenten worden aangestuurd door een teamleider (hbo- of wo-pedagoog), die ook primair verantwoordelijk is voor de pedagogisch afstemming met de intern begeleider, de leerkracht uit groep 8 van de basisschool en met de zorgcoördinatoren/ leerlingbegeleiding en diverse mentoren op de scholen voor voortgezet onderwijs.

Logo Weekend Academie
Beeld: ©Weekend Academie

Kijk voor meer informatie op de website van de Weekend Academie.

Petje af

Bij Petje af ontdekken kinderen van 10 t/m 14 jaar de wereld. Door middel van een inspirerend praktijkprogramma van dertig zondagen - verdeeld over zeven themablokken per jaar - leren zij hun talenten en mogelijkheden kennen. Zij komen in contact met rolmodellen, verschillende beroepen, gaan op excursie en doen activiteiten gerelateerd aan kunst, cultuur en gezond gedrag. De kinderen krijgen antwoord op vragen als: ‘Wat zijn mijn talenten en wat kan ik daarmee?’ en ‘Wat is er later allemaal te doen als ik van school ga?’. Inzicht in hun talenten en mogelijkheden geeft zelfvertrouwen en motivatie om te bouwen aan een kansrijke toekomst.

Petje af Nederland is een landelijke koepelorganisatie. Dat betekent dat iedere Petje af-locatie een zelfstandige stichting is die onder de koepel van Petje af Nederland opereert. Iedere locatie heeft een lokaal en vrijwillig bestuur met krachten uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Ook wel de gouden driehoek van de 3 O’s genoemd; onderwijs, ondernemers en overheid. Al deze partijen hebben groot belang bij de ontwikkeling van de kinderen en vormen het ideale draagvlak van een Petje af-locatie.

Dankzij de jarenlange ervaring van Petje af Nederland kan een nieuw initiatief, snel en efficiënt worden opgezet tot een nieuwe Petje af-locatie. Het doel van Petje af Nederland is dan ook: Petje af aanbieden in alle gemeenten waar dat nodig is. Ieder kind verdient immers een gelijke kans! 

Logo Petje af

Kijk voor meer informatie op de website van Petje af.

IMC Basis

IMC Basis bereidt leerlingen voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vakexperts/gastdocenten (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de leerlingen, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en talenten en stimuleren hen om lef te hebben en hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot dertien jaar worden de leerlingen voorbereid om later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken. Dit bereikt IMC Basis door het versterken van toekomstperspectieven,  het vergroten van het zelfvertrouwen en verbondenheid.

Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst.

Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied.

Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio.

Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan competenties en life skills (persoonsvorming); waar ligt je talent en wat past bij jou? IMC Basis vult hiermee het reguliere onderwijsaanbod aan en stimuleert leerlingen de wereld met een open, nieuwsgierige, actieve en betrokken houding tegemoet te treden.

Om aan te kunnen tonen hoe de idealen op lange termijn duurzaam geïntegreerd kunnen worden in het reguliere onderwijs worden de effecten en impact van IMC Basis wetenschappelijk onderzocht.

Logo IMC Basis
Beeld: ©IMC Basis

Kijk voor meer informatie op de website van IMC Basis.

In deze tabel vindt u per organisatie kenmerken van de activiteiten en welke inzet nodig is bij het opzetten hiervan.

Wetenschappelijke onderbouwing

Extra onderwijs en weekendscholen zijn bewezen effectief. Dit blijkt uit diverse nationale en internationale onderzoeken. De artikelen van deze onderzoeken vindt u op deze pagina. Begin schooljaar 2019-2020 worden de eerste resultaten verwacht van een onderzoek van de UVA over aanvullend onderwijs in Nederland.