Lancering Alliantie Kinderarmoede: 2030 armoedevrij

Dinsdag 26 maart is de Alliantie Kinderarmoede gelanceerd. De alliantie brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. De doelstelling? In 2030 mag geen enkel kind de dupe zijn van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen die in armoede terechtkomen. Het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van OCW ondersteunt dit doel en is een van de partners. Het programma heeft bijgedragen door drie mini-documentaires over kinderarmoede genaamd ‘Levenslang’ te maken.

De documentaires tonen aan dat je kinderarmoede een leven lang met je meedraagt. “De schaamte voor en sociale uitsluiting door armoede beïnvloedt de ontwikkeling van kinderen”, beaamt Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo krijgen kinderen die opgroeien in armoede niet altijd steun en aanmoediging vanuit huis. Ook hebben deze kinderen te maken met stress door de zorgen van hun ouders of ontbreekt het ze aan een rustige plek om huiswerk te maken. De stress die leven in armoede met zich mee brengt is ongezond, slecht voor de schoolprestaties en belemmert kansengelijkheid.

De strijd tegen armoede

Opgroeien in armoede gaat vaak van generatie op generatie over. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Samenwerking is het belangrijkste wapen in de strijd tegen armoede. De drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – moeten samenwerken om die vicieuze cirkel te doorbreken. Op lokaal niveau is een gezamenlijke aanpak heel efficiënt. Door samenwerking tussen gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties kan er passende hulp geboden worden bij armoedeproblemen in een specifieke regio.

Lancering Alliantie Kinderarmoede

Taak van de school

Het onderwijs speelt een belangrijk rol bij deze gezamenlijke aanpak van armoede. Kinderen hebben op school dagelijks contact met leraren en andere onderwijsprofessionals. Zij hebben een signaleringsrol als het gaat om kinderarmoede. Met hulp van de gemeente en lokale, maatschappelijke organisaties kunnen kinderen en hun ouders geholpen worden. Bijvoorbeeld door te wijzen op het hulpaanbod of de inzet van ervaringsdeskundigen.

Brede samenwerking

Naast de lokale inzet is het van belang dat de Rijksoverheid haar krachten bundelt. Het programma Gelijke Kansen werkt daarom actief samen met collega’s van het Ministerie van SZW en het Ministerie van VWS. Zo worden ‘slimme’ verbindingen gelegd  tussen de verschillende beleidsdossiers (armoede, arbeidsmarkt, jeugd en sport) om de verschillende leefwerelden van kinderen en jongeren met elkaar te versterken.

Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede is een breed initiatief met meer dan 80 aangesloten partners. Zij zetten zich in voor de 378.000 kinderen in Nederland die onder de armoedegrens leven. Bij de lancering waren onder andere Margrite Kalverboer (Kinderombudsman), Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en prinses Laurentien aanwezig. Zij hebben hun steun uitgesproken voor de doelstelling van de Alliantie Kinderarmoede: in 2030 mag geen enkel kind in Nederland meer opgroeien in armoede.