Informatie voor nieuwe coalities

De subsidieregeling van School en Omgeving is bedoeld om een 'programma verrijkte schooldag' uit te voeren voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld. Op deze pagina vind je meer informatie voor coalities die nieuw zijn met het programma van School en Omgeving.

Over het programma

Het programma School en omgeving startte in 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op veel plaatsen in Nederland werken coalities van scholen, gemeenten en partijen rondom een school of in de wijk samen aan programma’s met activiteiten die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren. Activiteiten waarmee kinderen en jongeren er achter komen waar ze goed in zijn, leren op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken. Het programma School en omgeving van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft dit een impuls met een subsidieregeling. De Gelijke Kansen Alliantie sluit vanuit dit programma aan bij coalities om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een stimulerende omgeving voor kinderen en jongeren.

Hoe vraag ik die subsidie aan?

Op de website van DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) vind je informatie over het aanvragen van de subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025). Het aanvraagproces van de subsidie is in beeld gebracht met deze video. 

Vragen?

Regelmatig organiseert de Gelijke Kansen Alliantie vragenuurtjes waar nieuwe coalities via een online Teamsvergadering antwoord krijgen op de vragen waarmee zij zitten.

>Lees meer over de vragenuurtjes.