Informatie voor bestaande coalities

In 2022 zijn 128 coalities ondersteund vanuit de subsidieregeling School en omgeving (2022-2023) en de Gelijke Kansen Alliantie. Op deze pagina vind je meer informatie voor deze bestaande coalities.

Over het programma
Het programma School en omgeving startte in 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Op veel plaatsen in Nederland werken coalities van scholen, gemeenten en partijen rondom een school of in de wijk samen aan programma’s met activiteiten die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling stimuleren. Activiteiten waarmee kinderen en jongeren er achter komen waar ze goed in zijn, leren op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken. Het programma School en omgeving van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft dit een impuls met een subsidieregeling. De Gelijke Kansen Alliantie sluit vanuit dit programma aan bij coalities om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een stimulerende omgeving voor kinderen en jongeren.

Coalities die door de deelname aan het programma hun bestaande activiteiten kunnen intensiveren en/of uitbreiden. De deelnemers doen actief mee aan kennisopbouw en -kennisdeling. Zij werden voorheen aangeduid als Voorlopers. Coalities met een lopend programma en een beperkt aanbod en bereik. Deze coalities werden voorheen gekenmerkt als Doorgroeiers. Gebieden met de ambitie om een buitenschools aanbod met een lokale coalitie te realiseren. Dit zijn de zogenoemde Starters.

Vragen?
Zo nu en dan organiseert de Gelijke Kansen Alliantie vragenuurtjes waar bestaande coalities via een online Teamsvergadering antwoord krijgen op de vragen waarmee zij zitten.

Up-to-date blijven
Wij houden bestaande coalities op de hoogte via e-mail. Ook kunnen bestaande coalities zich inschrijven voor de nieuwsbrief voor de laatste actualiteiten, nieuwtjes en evenementen rondom school en omgeving. Daarnaast hebben we een besloten Linkedingroep waarin vragen gesteld kunnen worden en coalities elkaar inspireren met voorbeelden.