Voorbeelden School en Omgeving

Quickscan School en Omgeving

De Gelijke Kansen Alliantie wil graag aansluiten bij de diverse initiatieven die zijn en worden ontwikkeld door coalities; ze bieden kansen om kennis te delen en ervan te leren. In het kader hiervan hebben Catrin Finkenauer van Universiteit Utrecht en Mark Levels van Maastricht University (literatuur)onderzoek gedaan naar werkzame bestanddelen bij interventies om op verschillende terreinen kansengelijkheid te bevorderen, want welke ingrepen hebben nu daadwerkelijk effect? De wetenschappelijke bevindingen zijn te lezen in de Quickscan School en Omgeving.