Lijst met uitbreiding categorie A en wijziging categorie B programma School en Omgeving

Lijst met scholen die door uitbreiding School en Omgeving in aanmerking komen voor subsidie
Deze lijst bevat de scholen die vanwege uitbreiding van de regeling School en Omgeving 2023-2025 in aanmerking komen. Deze lijst is dus een aanvulling op bijlage 1 en 2 van de subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 in de Staatscourant. Op deze lijst staan de extra categorie A-vestigingen die door uitbreiding van de doelgroep in aanmerking komen, en de categorie B-vestigingen die door de uitbreiding categorie A-vestiging kunnen worden. In de eerste aanvraagronde betrof categorie A namelijk de schoolvestigingen met de hoogste relatieve CBS-scores, die samen vijf procent van het totaal aantal leerlingen hebben. Dit wordt uitgebreid naar de schoolvestigingen die samen tien procent van de leerlingen hebben.

Deze bijlage is gebaseerd op de bekostigingsgegevens van 1 februari 2022 in het primair onderwijs en 1 oktober 2021 in het voortgezet onderwijs, met verwerking van fusies en opheffingen in 2022 en 2023.

De overige scholen, die in de huidige regeling al in aanmerking kwamen zijn hier niet in opgenomen. Deze zijn opgenomen in de subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 zoals gepubliceerd in de Staatscourant, zie ook hieronder.

Let op: de uitbreiding van de lijst wordt pas definitief als de wijzigingsregeling van School en omgeving 2023-2025 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Lijst met categorie A en B scholen Staatscourant 2023

De categorie A- en B-vestigingen die in 2023 al in aanmerking kwamen voor subsidie School en Omgeving, zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van de regeling van 2023 in de Staatscourant. Zie hier de lijst met de categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen.