Nadieh Ottink

Wij vroegen 9 young professionals met ervaring in de onderwijspraktijk en ervaring als beleidsmaker, naar hun kijk op Gelijke Kansen in het onderwijs; Wat zijn de grootste uitdagingen die zij zien? Waar liggen kansen voor verbetering? En welke rollen en taken zien zij voor zichzelf en anderen hierbij weggelegd? Deze keer Nadieh Ottink die werkt aan de verbinding van onderwijs en jeugdhulp. "Alle kinderen hebben hier baat bij, maar ik denk de kinderen met ongelijke kansen nog wel het meest."

Fotoquote young professional Nadieh Ottink
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Naam: Nadieh Ottink
Leeftijd: 26 jaar
Studie:

Pedagogische Wetenschappen (2014)

Master Orthopedagogiek (2015)

Master Jeugdstudies (2017)

Sinds september 2017 trainee bij BMC

“Als orthopedagoog werkte ik met kinderen met diverse problematiek. Daarbij zag ik dat het voor de ene ouders makkelijker was om de routes via de gemeente te bewandelen dan voor anderen. Voor mensen met een hoger opleidingsniveau kan de toegang tot de jeugdhulp mogelijk gemakkelijker te begrijpen zijn. Ook zag ik dat wanneer een kind niet in aanmerking kwam voor vergoede jeugdhulp, het voor sommige ouders geen probleem was om het zelf te bekostigen. Niet alle ouders hebben deze mogelijkheid. Daarnaast kan het per gemeente verschillen hoe de jeugdhulp is georganiseerd.

Onderwijs en jeugdhulp

Ik vind het verbeteren van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp ontzettend belangrijk. Daar maak ik me hard voor, ook bij BMC. Zo werk ik bijvoorbeeld als beleidsmedewerker binnen een project over onderwijs-jeugdhulparrangementen, waarbij jeugdhulp zonder verwijzing georganiseerd wordt op school en thuis. Doordat de jeugdhulpverleners net als docenten op school rondlopen, is de drempel om hen te benaderen lager. Bovendien maakt het inzetten van jeugdhulp op school, zonder beschikking van de gemeente, de weg naar de hulp makkelijker te vinden. Alle kinderen hebben hier baat bij, maar ik denk de kinderen met ongelijke kansen nog wel het meest. Als het voor ouders bijvoorbeeld lastig is om via de reguliere route een beschikking voor jeugdhulp te krijgen, dan lukt het op deze manier misschien wel.

"De weg naar hulp kan ingewikkeld zijn"

Wederzijds vertrouwen

Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp beter samenwerken? Het belangrijkste is dat je samenwerkt vanuit wederzijds vertrouwen. Dit kan best lastig zijn, want wie is waar precies verantwoordelijk voor? Gelukkig is er landelijk veel aandacht voor hoe de combinatie van onderwijs en jeugdhulp beter geregeld kan worden, bijvoorbeeld door de financiering te vereenvoudigen. Zo kan ieder kind met een ondersteuningsbehoefte zich optimaal ontwikkelen.

Nature en nurture

Mijn interesse in orthopedagogiek werd gewekt toen ik op vijftienjarige leeftijd mijn neefje met een autisme spectrum stoornis begeleidde. Wekelijks kwam ik over de vloer om met hem contactgericht te spelen en te leren. Ik vond het heel interessant om te leren hoe kinderen zich ontwikkelen. Vanuit mijn studie zie ik vooral voorbeelden van de theorie over nature en nurture in de praktijk. Ook met betrekking tot gelijke kansen: want voor mij betekent dit dat je je -ondanks je omgevingsfactoren- optimaal kan ontwikkelen.”