Van Bronckhorst Foundation (S.V. GIO)

Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand via een onderwijs- en sportprogramma aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Er is sportonderwijs, aandacht voor begrijpend lezen, spelling en rekenen maar ook voor zelfvertrouwen en ouderbetrokkenheid. Lees verder voor meer informatie over de foundation. Of neem contact op voor een mogelijke samenwerking.

Meer over de Van Bronckhorst Foundation

De doelgroep van de Van Bronckhorst Foundation bestaat uit kinderen die uit moeilijk situaties komen, waardoor zij last hebben van een leerachterstand, gebrek aan zelfvertrouwen en weinig tot geen toekomstperspectief. Deze doelgroep wordt helaas het hardst getroffen door corona. En daarom is zo'n project als SV GIO juist nu extra van belang. Het doel van de foundation is namelijk om deze kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs te geven en hen te leren dat ze hun eigen koers kunnen bepalen. Kinderen worden zo aanvoerder van hun eigen toekomst!

Neem contact op

Van Bronckhorst Foundation