ScoolBuddies: 1-op-1 bijles voor kinderen van wie de ouders het zelf niet kunnen betalen

Leerachterstanden bij scholieren, het is een van de meest besproken onderwerpen van het afgelopen schooljaar. Een onderwerp dat vooral vanwege de coronacrisis veelvoudig in het nieuws is geweest. Corona laat een probleem zien dat al veel langer aanwezig is, want ook voor de crisis was er al geruime tijd sprake van leerachterstanden. Tijd voor een effectieve verandering! De maatschappelijke organisatie ‘ScoolBuddies’ komt met een initiatief voor 1-op-1 bijlessen, óók voor kinderen van ouders die zelf niet over de financiële middelen beschikken.

ScoolBuddies

Buddies
Er bestaat een groot misstand over bijles, veel kinderen beschouwen het als een straf voor iets dat ze niet goed beheersen. ScoolBuddies benadrukt dat dit absoluut niet het geval is en bijles júist een effectief middel is om kansengelijkheid te stimuleren. Een steuntje in de rug voor degenen die net iets meer uitleg nodig hebben bij een bepaald vak. Dit doen zij met behulp van ‘buddies’, voorbeelden of rolmodellen die helpen met extra kennisoverdracht.

School houdt de regie
Omdat de school en/of leraar het beste weet welke leerlingen behoefte hebben aan extra ondersteuning van ScoolBuddies, loopt het aanmeldproces via school. Via www.scoolbuddies.nl creëert de school een persoonlijke bijlesvoucher met de gewenste lesstof, het aantal bijles uren en het gewenste resultaat.

De leerling gaat vervolgens zelf aan de slag via de ScoolBuddies-app waar hij of zij een buddie kiest die matcht met zijn of haar behoeftes. Daarna maakt de leerling, in overleg met de ouders, een afspraak over de tijd en plaats van de bijles. 

Scoolbuddies houdt grip op de kwaliteit van het aanbod door transparant te zijn over de inhoud. Leerlingen en leraren beoordelen de buddies, de kwaliteit van de bijles en het gehele proces met een score die voor iedereen zichtbaar is.


Word ook focusgemeente!
ScoolBuddies biedt voordelen aan gemeenten die zich aanmelden als ‘ScoolBuddies Focusgemeente’. Als focusgemeente krijgen alle scholen in de desbetreffende gemeente een gratis account. Daarnaast wordt er een coördinator voor de gemeente aangewezen en kunnen zij gratis deelnemen aan kennisbijeenkomsten voor bestuurders, schoolleiders en leraren.

Meer weten over ScoolBuddies? Bezoek de website of neem contact op via info@scoolbuddies.nl of 06 53 85 02 82.
 

afbeelding scoolbuddies