Maatschappelijk akkoord voor sociale inclusie en gelijke kansen

Met het tekenen van dit maatschappelijk akkoord maken gemeente Groningen, kinderopvangbesturen en schoolbesturen concreet dat zij werken aan minder onderwijssegregatie, meer sociale inclusie en meer gelijke kansen.