Sociale support mobiliseren

Vele leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) in het Verenigd Koninkrijk missen een omgeving die stimuleert om te werken aan school. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt echter dat een stimulerende omgeving erg bepalend is in het studiesucces van een leerling. Bij deze interventie van BIT UK kon een vavo-leerling daarom 'studiesupporters' uit de eigen omgeving aanwijzen. Deze supporters kregen sms-jes van de docent van een bepaald vak met daarin informatie zoals toetsdata en een korte beschrijving van de lesstof. Leerlingen die werkten met studiesupporters behaalden veel vaker hun vakken dan leerlingen zonder studiesupporters. 

Over het onderzoek naar sociale support

  • School: vavo
  • Duur: 1 jaar
  • Evidentie: gerandomiseerd experiment
  • Locatie: Verenigd Koninkrijk
  • Kosten: Minder dan €10 per leerling
  • Bron: The Behavioural Insights Team. (2017). Update Report 2016-17 (pp. 16-17).
    
    

Achtergrond

In het Verenigd Koninkrijk zijn de eisen voor de resultaten op de vakken wiskunde en Engels in de afgelopen jaren aangescherpt. Zonder een bepaald resultaat op deze vakken hebben leerlingen geen recht op studiefinanciering. Als resultaat is er een enorme instroom ontstaan naar 'Further Education (FE) colleges', vergelijkbaar met de Nederlandse vavo. Uit gesprekken met deze FE-ers is gebleken dat 'niet weten bij wie je aan moet kloppen' het grootste obstakel is voor hun academische betrokkenheid. Dit terwijl uit de literatuur blijkt dat sterke sociale support van belangrijke invloed is op betere academische uitkomsten, hogere aspiraties, beter doorzettingsvermogen en een hogere mate van aanwezigheid. 

Doelgroep

Deze interventie is gericht op het vergroten van de sociale support die FE-leerlingen ervaren tijdens hun studie. FE (Further Education) colleges zijn vergelijkbaar met het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) in Nederland.

Interventie

FE-leerlingen konden tot en met 2 personen aanwijzen die op regelmatige basis sms'jes kregen over een vak dat ze gedurende dat jaar volgden. De genomineerden bestonden ondermeer uit familie, vrienden en werkgevers. De berichtjes beschreven key-events zoals toetsdata, of gaven een update over wat de leerling in de klas aan het leren was. Daarnaast stonden er suggesties in de sms'jes voor vragen, welke de 'nominee' kon stellen aan de leerling om een gesprek over de stof op te starten.

Resultaten

Ondanks dat de interventie minder dan 10 euro per leerling per jaar kostte, wist deze de aanwezigheid van leerlingen sterk te verhogen. Als gevolg hadden leerlingen uit de interventiegroep een 27% hogere kans om hun vakken te behalen dan leerlingen uit de controlegroep.  Daarnaast waren er ook andere 'zachtere' effecten waar te nemen, zoals een verbeterde relatie met de eigen omgeving.