Peer tutoring

Bij peer tutoring gaat het om interventies waarbij studenten in paren of kleinere groepen samenwerken en elkaar ondersteunen bij het leren. Uit deze overzichtsstudie blijkt dat dit soort interventies in het algemeen een positief effect hebben. Alle studenten lijken te profiteren, maar studenten met een lage sociaal-economische achtergrond en laagpresteerders profiteren meer.

Over het onderzoek naar peer tutoring

Achtergrond

Bij peer tutoring gaat het om interventies waarbij studenten in paren of kleine groepen samenwerken en elkaar ondersteunen bij het leren. Dit kan in de vorm van cross-age tutoring, waarbij een oudere leerling een jongere leerling of een groepje jongere leerlingen studiebegeleiding aanbiedt. Het is een gestructureerde benadering om wiskunde- of leessessies te houden van ongeveer 25-35 minuten, twee tot drie keer per week. De gemene deler van dit soort interventies is dat de verantwoordelijkheid voor het leren en het evalueren van het leren bij de studenten ligt.

Doelgroep

Dit is een overzichtsstudie van de Education Endowment Foundation uit de Teaching & Learning Toolkit. Dit is een toegankelijke database van samenvattingen van onderwijsonderzoek over onderwijs voor 5-16 jarigen. 

Interventie

Dit is een overzichtsstudie uit de Teaching & Learning Toolkit van de Education Endowment Foundation (EEF). Dit is een toegankelijke, Engelstalige database van samenvattingen van onderwijsonderzoek naar kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar. De samenvattingen tonen een overzicht van bestaand onderzoek over het betreffende onderwerp en geven daarbij ondermeer de gemiddelde impact van een interventie, de sterkte van het bewijs en een indicatie van de kosten. Daarnaast bieden de samenvattingen handzame aanwijzingen voor het implementeren van de verschillende interventies. 

Resultaten

In het algemeen resulteert peer tutoring in een leerwinst van gemiddeld vijf maanden. Er worden positieve effecten gevonden voor zowel de tutors als de tutees en voor een grote leeftijdsgroep. Alle studenten lijken te profiteren, maar studenten met een lage sociaal-economische achtergrond en laagpresteerders profiteren meer. Peer tutoring is in het bijzonder effectief als de tutors begeleid worden om te zorgen dat de kwaliteit van de peer-interactie hoog is. In cross-age tutoring tonen sommige studies dat een leeftijdsverschil van twee jaar het optimaalst is en dat intensieve blokken effectiever zijn dan langere programma’s. Peer tutoring is minder effectief als dit het het normale lesgeven vervangt, wat suggereert dat peer tutoring het beste als aanvulling gebruikt kan worden.