Metacognitie en zelfregulatie

Interventies op het gebied van metacognitie en zelfregulatie hebben als doel om leerlingen na te laten denken over hun eigen leerproces. Vaak wordt dit dan ook 'leren te leren' genoemd. Interventies op dit gebied hebben een groot effect. Dit soort interventies zijn extra effectief op laagpresteerders en oudere leerlingen.

Over het onderzoek naar metacognitie en zelfregulatie

Achtergrond

Interventies gebaseerd op metacognitie en zelfregulatie geven leerlingen effectieve manieren om te leren om zichzelf doelen te stellen en hun academische ontwikkeling te monitoren en te evalueren. De intentie is om leerlingen een gereedschapskist vol strategieën mee geven, waar ze eventueel gebruik van kunnen maken tijdens hun leeractiviteiten.

Doelgroep

De interventies uit deze overzichtsstudie zijn uitgevoerd op scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Interventie

Dit is een overzichtsstudie uit de Teaching and Learning Toolkit van de Education Endowment Foundation (EEF). Dit is een toegankelijke, Engelstalige database van samenvattingen van onderwijsonderzoek naar kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar. De samenvattingen tonen een overzicht van bestaand onderzoek over het betreffende onderwerp en geven daarbij ondermeer de gemiddelde impact van een interventie, de sterkte van het bewijs en een indicatie van de kosten. Daarnaast bieden de samenvattingen handzame aanwijzingen voor het implementeren van de verschillende interventies. 

Resultaten

Interventies op het gebied van metacognitie en zelfregulatie hebben vaak een hoge impact. Gemiddeld behalen leerlingen een leerwinst van acht maanden. Dit soort interventies is extra effectief voor laagpresteerders en oudere leerlingen. Strategieën die gericht zijn op het leerproces van de groep zijn vaak nog effectiever. Dit komt waarschijnlijk omdat de leerlingen elkaar dan aan kunnen moedingen en hun denkproces gezamenlijk kunnen aanscherpen door publiekelijk over leerstrategieën te discussiëren