Tutorial Regionaal Dashboard

Hoe werkt het regionaal dashboard van de Gelijke Kansen Alliantie? Welke data laat het zien? En hoe is het in te zetten om onderliggende vraagstukken op het gebied van kansengelijkheid binnen uw gemeente of op uw school naar voren te halen? In deze video leggen we het u uit. 

Tutorial Regionaal Dashboard