Oriëntatiewijzer: gelijke kansen door extra onderwijs

Dit document is bedoeld ter ondersteuning van mensen, organisaties of gemeenten die enthousiast zijn over het idee van extra onderwijs zoals dat wordt geboden door Petje Af, IMC Basis en de Weekend Academie, maar zich afvragen waar ze rekening mee moeten houden of wat er komt kijken bij het starten van een dergelijk initiatief. Het document bestaat uit een lijst met bewustwordingspunten en een set aan vragen om de wensen en behoefte t.a.v. extra onderwijs in kaart te brengen. Ook initiatieven die reeds een (weekend) programma voor extra onderwijs hebben, maar dit inhoudelijk of organisatorisch willen versterken, kunnen dit document gebruiken.