Maatregelen voor continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21

Het coronavirus zorgt ervoor dat ook 2020/21 geen regulier schooljaar wordt in het funderend onderwijs. Het is de inzet om het onderwijs zoveel mogelijk op school plaats te laten vinden, en achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. In deze brief gaat minister Slob in op de maatregelen die worden genomen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, en scholen te helpen en te ondersteunen waar dit kan.