De Centraal Warme Overdracht in Haarlem

Iedereen kan zich hoogstwaarschijnlijk nog wel de eerste schooldag op de middelbare school herinneren; een nieuwe klas, een ander gebouw en opeens ben je weer een van de jongste van de school. De overstap van de basis- naar de middelbare school is een spannend, maar vooral ook bepalend moment voor de toekomst van leerlingen; want zo is vaak het schooladvies naar de middelbare school ook het niveau waarop leerlingen uiteindelijk uitstromen. Om dit bepalende moment soepeler te doen verlopen, organiseren verschillende scholen uit ons netwerk interventies op dit thema. Een van deze scholen is vo-school Het Schoter in Haarlem die samen met andere po- en vo-scholen uit de regio Haarlem/Zuid-Kermerland de Centrale Warme Overdracht (CWO) het leven heeft ingeroepen. Wij spraken Jill Bloemsma, coördinator brugklassen en lid van de stuurgroep van dit initiatief.

Jill Bloemsma
Beeld: ©Jill Bloemsma

Wat houdt de Centrale Warme Overdracht in en voor wie is het bedoeld?
De CWO is bedoeld voor leerlingen die de overstap maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het doel is om een zachte landing in het voortgezet onderwijs mogelijk te maken door meer inzicht te bieden in de individuele behoeften en omstandigheden van de leerlingen. Kort gezegd houdt dat in dat docenten onderling belangrijke informatie uitwisselen over leerling, voordat het schooljaar al begint. De CWO bestaat uit verschillende elementen, waarvan de fysieke overdrachtsweek een belangrijk onderdeel is. Tijdens deze week komen basisschool- en middelbare schoolpersoneel samen om informatie uit te wisselen over leerlingen die de overstap maken. Juist voor kinderen die net wat extra’s nodig hebben om de landing naar het vo wat zachter te maken, is dit een waardevol element. Een ander element is het digitaal dossier dat wordt aangemaakt voor elke leerling, waarin naast academische prestaties ook sociaal-emotionele aspecten worden toegelicht. Hierbij beantwoorden po-leraren allerlei vragen over leerlingen om meer inzicht te verwerven. Die informatie wordt overgedragen aan de vo-docent zodat hij of zij beter ingelicht is over bepaalde zaken. Uiteraard komt dit soort informatie alleen bij de desbetreffende mentor terecht van de leerling die de overstap maakt en geven ouders altijd toestemming voor het delen van informatie.

Aan wat voor informatie over de leerlingen moeten we dan denken?
Dat loopt heel erg uiteen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de leerprestaties van de leerling. Als een leerling bijvoorbeeld zijn of haar basisschoolperiode goed presteert en vanaf de brugklas minder, kan dat een triggerpoint zijn voor de vo-docent dat er iets aan de hand is. Ook kan het informatie bevatten over de thuissituatie van de leerling. Als de ouders van een leerling bijvoorbeeld in een echtscheiding zitten, heeft dat veel invloed op de leerprestaties van de leerling. Of denk aan verborgen zaken zoals hoogbegaafdheid of een kwetsbare thuissituatie van de leerling. Het is dan goed dat de vo-docent hier van weet, zodat er rekening gehouden kan worden met de leerling.

Er zit geen oordeel in de informatie, het is enkel bedoeld voor de vo-docent die vanaf het nieuwe schooljaar aan de slag gaat met de desbetreffende leerling.


Wat was de aanleiding voor de CWO?
Het initiatief ontstond vanuit een groeiende behoefte bij zowel basisscholen als middelbare scholen om meer inzicht te krijgen in de leerlingen die de overstap maken. Voorheen waren er wel overdrachtsmethodes, maar die waren vooral versnipperd. Er ontstond behoefte naar een uniforme en efficiënte overdracht. Vanuit de BOVO is er een stuurgroep opgericht die de CWO heeft opgezet. Zelf ben ik nu een paar jaar betrokken bij dit initiatief.

Jullie zijn inmiddels een paar jaar verder, is dat doel geslaagd?
De impact van de CWO is merkbaar in het soepeler verlopen van de overgang voor zowel leerlingen als docenten. Doordat er meer informatie beschikbaar is over de achtergrond en behoeften van de leerlingen, kunnen docenten beter inspelen op individuele leerlingen en de groepsdynamiek binnen de klas. Daarmee is het doel geslaagd, maar het initiatief niet afgelopen. Elk jaar schaven we de CWO bij naar waar de behoefte ligt. Na de start van het nieuwe schooljaar wordt er geëvalueerd door middel van notities en feedback van docenten. Deze evaluatie wordt georganiseerd door het po-vo bestuur, waarbij de warme overdracht wordt meegenomen als belangrijk aspect van de overgang.

Jill benadrukt dat het bundelen van krachten op regionaal niveau veel voordelen biedt voor een soepele overgang in het onderwijs. Door informatie te delen en gezamenlijk te werken aan een gestroomlijnde aanpak, kunnen andere regio's vergelijkbare successen behalen. De Centrale Warme Overdracht is een inspirerend voorbeeld van hoe samenwerking tussen scholen kan leiden tot een betere onderwijservaring voor leerlingen. Met een focus op zowel cognitieve als sociaal-emotionele aspecten, draagt deze aanpak bij aan een soepelere overgang en een beter begrip van de individuele behoeften van leerlingen.

Ben jij docent, schoolleider of bestuurder en wil je meer weten over de Centrale Warme Overdracht? Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via info@warmeoverdracht.school