Workshops School & Omgeving 15 juni

Op 15 juni kwamen de voorlopers en doorgroeiers van het programma School & Omgeving samen in de Jaarsbeurs van Utrecht om van én met elkaar te leren. Tijdens deze dag werden workshops georganiseerd waarin verschillende concepten van de rijke schooldag werden uitgelegd. Hieronder vind je een korte samenvatting van de workshops, inclusief de bijbehorende presentatie.

I. Projectleiders School en Omgeving
De sessie voor projectleiders van School en Omgeving stond volledig in het teken van het ophalen van uitdagingen en successen m.b.t. de rol van projectleider in het programma School en Omgeving. Wat zijn als projectleider de grootste uitdagingen waar je tegenaan loopt in jouw coalitie? En waar zou je graag samen met andere projectleiders over willen leren en samen optrekken? Dit alles in aanloop naar een professionele leergemeenschap en werksessies die we in het najaar willen starten, gericht op de rol van de projectleider binnen het programma School & Omgeving. Er werden post-its beschreven en geplakt en in kleinere groepen werd met elkaar gesproken over uitdagingen, er werden succesverhalen uitgewisseld en er werd met elkaar gespard over hoe je de uitdagingen vanuit jouw rol als projectleider kan aanvliegen. Bij vertrek werden de laatste wensen en ideeën nog op de deur geplakt en met dit alles gaan wij hard aan de slag!

II. Vraag en aanbod

‘Samenwerken is uiteindelijk het doel bereiken die veel verder ligt dan alleen het project’.

Met deze woorden ging de workshop van start. Vanuit de ervaren aanbieder Collage (centrum voor cultuuronderwijs) hebben Ronald Kox en Silvia Servais de deelnemers de tips en tricks gegeven om samen met je partner tot een goed aanbod te komen. Eerst zijn de deelnemers meegenomen in de lessons learned: het belang van een inhoudelijke en samenhangende visie op kwaliteit en kennisdeling op alle niveaus. Daarna zijn de voorwaarden voor samenwerking besproken: er is onderling vertrouwen waarbij verschillen worden geaccepteerd en iedere deelnemer is terecht onderdeel met een duidelijke meerwaarde.

Vervolgens zijn deelnemers meegenomen in een succesvol voorbeeld binnen de cultuureducatie waarbij vraag en aanbod tussen school en partners mooi is samengekomen, namelijk Studio VMBO. Studio VMBO biedt docenten en cultuurmakers een toolkit vol inspirerende voorbeelden, praktische opdrachten en een variatie aan werkvormen.

Als afsluiter was het de taak aan de deelnemers om middels post-its hun vragen te delen over verscheidene onderwerpen zoals: vertrouwen en verschillen, conflicten en macht, evaluatie en gemeenschappelijke ambitie. De groep kwam met verschillende, maar zeker ook overlappende vragen. Hoe monitor je de effectiviteit van activiteiten/interventies? Hoe creëer je een programma dat aansluit op de behoeften van kinderen? En wat mag je van scholen en partners verwachten wat betreft inzet?

> Bekijk de hele presentatie

III. Sessie wijkgericht werken

Tijdens deze sessie werd een presentatie gegeven door Franklin en Ronald van Stichting Laureus project 'Alleen jij bepaalt wie jij bent'. Sport op school en in de wijk heeft talrijke voordelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het overlast kan verminderen, de sociaal-maatschappelijke positie van kinderen en jongeren kan verbeteren en criminaliteit kan helpen voorkomen. Om deze voordelen te realiseren, is samenwerking met scholen essentieel. Door samen te werken met scholen krijgen alle kinderen de kans om deel te nemen aan sportprojecten en kunnen ze werken aan zichzelf in een veilige omgeving.

Daarnaast is het belangrijk om sportverenigingen in de buurt te betrekken, zodat kinderen en jongeren na de basisschool blijven sporten en zich blijven ontwikkelen. Het betrekken van ouders gedurende het hele traject is ook van groot belang. Door contact met ouders op te nemen en hun betrokkenheid te stimuleren, kan men de thuissituatie beter begrijpen en de weerbaarheid van kinderen en jongeren versterken. Een vertrouwde trainer, zoals een jongerenwerker uit de buurt, kan de drempel verlagen voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan sportactiviteiten. Bovendien is het belangrijk om sportactiviteiten ook tijdens vakanties te organiseren, zodat kinderen en jongeren zich niet hoeven te vervelen en betrokken blijven. Ten slotte kunnen af en toe leuke uitjes, zoals een bezoek aan Drievliet, de sfeer positief houden en de motivatie hoog. Door deze inzichten toe te passen, kunnen sport op school en in de wijk een waardevol instrument worden voor het bevorderen van de sociale ontwikkeling en het voorkomen van problemen bij kinderen en jongeren.

> Bekijk de hele presentatie