De nieuwe handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' staat online

De laatste versie van de handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' staat online. De handreiking is hier te downloaden.

Scholen kunnen een belangrijke rol vervullen bij het signaleren van armoede onder kinderen en gezinnen. Daarom is het waardevol dat scholen hebben meegewerkt aan deze handreiking met waardevolle tips hoe armoede te signaleren, bespreekbaar te maken én ouders door te verwijzen.

In de handreiking staat ook informatie over de brugfunctionaris. Voor meer achtergrondinformatie over de brugfunctionaris kun je terecht bij deze brochure.