GKA-gemeenten uitgelicht: 's Hertogenbosch

In 2022 wordt het aantal GKA-agenda’s verdubbeld naar honderd. In een agenda staat beschreven welke interventies binnen de gemeente worden uitgevoerd om kansengelijkheid te bevorderen. De lokale context en uitdagingen zijn in elke gemeente anders, wat elke agenda uniek maakt. Daarom gaan we met nieuwe en bestaande GKA-gemeenten in gesprek over hun agenda’s en de lokale context waarin zij werken. Dit keer waren wij in gesprek met Ufuk Kâhya, wethouder Talentontwikkeling, Gezondheid en Data van Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Ufuk Kâhya

Hoe zou u Gemeente ‘s-Hertogenbosch omschrijven op het gebied van kansengelijkheid?
’s-Hertogenbosch is niet de grootste stad van het land, maar wél een stad met grootstedelijke uitdagingen. Indicatoren voor gelijke kansen, zoals het aandeel van volwassenen met een startkwalificatie en inkomen van de ouders zijn vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. In drie wijken zijn de scores op indicatoren van kansengelijkheid, inclusief het risico op onderwijsachterstand, drastisch ongunstiger dan in de rest van ’s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten, maar helaas krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken ervan. Dat ligt meestal niet aan het kind zelf: de oorzaken liggen maar al te vaak in de omgeving van het kind. Soms is er thuis geen geld voor boeken of een laptop of zelfs niet eens voor gezond eten of sport. Soms zijn vrienden en familie niet in staat om te helpen bij het maken van de juiste keuzes. En ook professionals schatten het potentieel, dat in élk kind aanwezig is, niet altijd op waarde. Zo’n kind staat er dan in z’n eentje voor, en dat vind ik simpelweg onacceptabel.

Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontwikkelen.

Met welke interventie van jullie GKA-agenda gaan jullie de komende jaren kansengelijkheid stimuleren?
Daar waar zo’n omgeving niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Op school, in de wijk en thuis. Als gemeente kunnen we dat nooit alleen; daarvoor hebben we álle professionele partners in onze gemeente nodig, zoals het onderwijs en welzijnsorganisaties maar organisaties op het gebied van sport en cultuur. Samen zijn we daarom de Gelijke Kansen Community gestart en dragen we bij aan fundamentele veranderingen voor kinderen en hun omgeving, door belemmeringen weg te nemen en positieve ervaringen toe te voegen.

Niet naast elkaar maar mét elkaar, zodat zij kennis en deskundigheid optimaal kunnen inzitten. En zodat er geen losstaande acties, maar een samenhangend programma ontwikkeld wordt. Dat programma, de Actieagenda Gelijke Kansen, werd op 24 februari 2022 gelanceerd. De eerste acties zijn al in uitvoering en worden de komende jaren continu aangevuld met nieuwe kansrijke ideeën. Zo zorgen de partners in de Gelijke Kansen Community er samen voor dat alle kinderen in ’s-Hertogenbosch zich van opstaan tot slapengaan in een fijne, veilige en inspirerende omgeving bevinden. We besteden dan ook veel aandacht aan kennisdeling, deskundigheidsbevordering en gezamenlijk prioriteren. Een digitaal platform gaat dienen als basis voor de samenwerking, maar ook fysieke netwerkbijeenkomsten en ronde tafels vormen structureel onderdeel van de aanpak.

Wat hoopt u dat de samenwerking met de GKA jullie als gemeente brengt?
Op lokaal gebied is samenwerking van het allergrootste belang, vandaar ook onze investering in de Bossche Community Gelijke Kansen. Maar op landelijk niveau is het dat ook! Kansengelijkheid is een breed maatschappelijk thema, waar álle overheden mee bezig zijn. Het is ook een thema dat niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. Het delen van kennis, het inspireren van elkaar met goede voorbeelden en het uitwisselen van relevante trends en data is een basisvoorwaarde voor succes. De GKA speelt hierin in onze ogen een belangrijke rol, door het verbinden van partijen en het fungeren als sparringpartner.