Wereldburgerschap, de poort naar inclusief onderwijs?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert een reeks van drie bijeenkomsten rondom het thema (wereld)burgerschap voor docenten, docentopleiders, bestuurders en schoolleiders. De tweede bijeenkomst in de reeks vindt op donderdag 14 april a.s. plaats van 14.00 uur – 17.15 uur bij Universiteit Leiden. Deze bijeenkomst, getiteld Wereldburgerschap, de poort naar inclusief onderwijs?, wil bijdragen aan inclusief onderwijs, door handvatten aan te reiken voor het ontwerpen van een pedagogische klimaat en lespraktijk waarin ook waardering is voor niet-dominante perspectieven, identiteiten en verhalen. Diverse deskundigen zullen op deze middag bijdragen aan een inspirerende bijeenkomst gericht op het versterken van een inclusieve attitude in het onderwijs. Aanmelden kan hier

Miguel Heilbron verzorgt de kick-off van de bijeenkomst met een Inspirational Opening over zijn ervaringen als sociaal-innovator met curriculumverrijking van het vak Geschiedenis met nieuwe perspectieven. Sarita Bajnath, deskundig trainer op het gebied van inclusiviteit en diversiteit, leidt hierna een bijzondere, interactieve lezing getiteld: Culturele Sensitiviteit: hoe kijken wij naar afkomst? Deelnemers worden hier verleid en uitgedaagd om gedurfd de eigen lens waarmee in onderwijscontext naar niet-dominante culturen gekeken wordt onder de loep te nemen.    

Na het plenaire gedeelte kunnen de deelnemers kiezen uit een van de twee aangeboden workshops: Curriculumverrijking & Gekleurd Schoolleiderschap. Aanmelding voor het programma en de workshop van keuze, dient online via de website van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland te gebeuren. Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus meld je snel aan.

Gedetailleerde informatie over de sprekers, trainers en de inhoud van de lezingen en workshops vind je hieronder.

Programma

14.00 uur – 14.05 uur                     Welkomstwoord door Jiwan Does & Arthur Pormes

14.05 uur – 14.30 uur                     Inspirational Opening door Miguel Heilbron

14.30 uur – 16.00 uur                     Interactieve lezing ‘Culturele Sensitiviteit’ door Sarita Bajnath

16.00 uur – 16.15 uur                     Koffiepauze

16.15 uur – 17.15 uur                     Workshops Curriculumverrijking of Gekleurd Schoolleiderschap

17.15 uur – 17.45 uur                     Borrel

Flyer wereldburgerdag