Oproep: interventies gezocht voor wetenschappelijk onderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is op zoek naar interventies voor het aanpakken van leervertragingen in funderend onderwijs. Door wetenschappelijk onderzoek ontstaat beter zicht op de daadwerkelijke effectiviteit van interventies die als 'kansrijk' zijn ingeschat. Dit levert op de lange termijn kennis op over het beter kunnen bestrijden van leervertragingen.

Is jouw organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen terug te dringen? Dan kunnen deze aangemeld worden om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit hiervan. Op 18 november 16:00 vindt een online bijeenkomst plaats voor geïnteresseerden.

Voor het aanmelden van een interventie of meer informatie over de procedure kun hier terecht.