Het meest bijzondere moment was dat Touzani langsging bij een zieke leerling. Dat is een moment om niet snel te vergeten.

De stoelen worden op de tafels gezet, alles krijgt nog één laatste schoonmaakbeurt en de deuren gaan op slot. Alle regio’s hebben op dit moment zomervakantie. Een vakantie die de leerlingen na dit bijzondere jaar meer dan ooit hebben verdiend. Groepachters hebben afscheid genomen van de basisschool en beginnen vanaf eind augustus aan een nieuw hoofdstuk. Zijn de nieuwe brugklassers wel voorbereid op de middelbare school? Wij vroegen het Gert-Jan Marsman, docent aan de Vincent van Goghschool in Roermond.

Gert-Jan
©GKA

Je hebt pasgeleden afscheid genomen van de leerlingen, heb je dat met een gerust hart kunnen doen?
Zeker wel, je doet als leraar wat je kan en probeert de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het middelbaar onderwijs. Dat was dit jaar met corona een grotere opgave dan anders, maar ik denk dat wij -leraren van de Vincent van Goghschool- kunnen stellen dat wij de leerlingen alles hebben kunnen meegeven wat wij ze wilden meegeven.

Heb je als leraar eigenlijk zicht op hoe ex-leerlingen het doen op de middelbare school en eventueel daarna?
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mogen wij niks weten over oud-leerlingen. Dat is logisch, maar soms ook jammer. Als docent doe je je best en probeer je de kinderen zoveel mogelijk te leren en vervolgens moet je er op vertrouwen dat het goed komt met die leerling. Het enige dat je kunt doen is de leerling zo goed mogelijk doceren en de overdracht naar de middelbare school goed doen doorlopen. Gelukkig horen wij in de wandelgangen weleens hoe het gaat met een bepaalde leerling. Daarnaast komen oud-leerlingen ook wel eens langs voor een bezoekje op hun oude basisschool.

“Als docent moet je er op vertrouwen dat het goed komt met de leerlingen.”

Eerder dit jaar heeft Soufiane Touzani jouw klas bezocht voor een coachsessie. Hoe was dat?
Heel erg bijzonder! We lieten eerst een filmpje zien van Touzani waarin hij een boodschap had ingesproken, daarna kwam hij als verrassing de aula binnengewandeld. De kinderen waren door het dolle heen, hij is een absolute bekendheid. Het is grappig om te zien dat kinderen een boodschap veel eerder aannemen van een bekendheid dan van een docent.

Het meest bijzondere aan die dag was dat hij een van de leerlingen persoonlijk thuis opzocht. Muhyadin heeft botkanker en kan al een tijd niet op school zijn. Hij is een groot fan van Touzani en we wilden dat ook hij kon genieten van deze mooie dag. We hebben die dag Muhyadin verrast met een bezoek van Touzani. Je kunt je voorstellen dat dat een moment is om nooit te vergeten.

Dat is heel heftig, hoe gaat het momenteel met Muhyadin?
Hij en zijn gezin hebben een enorm zware periode, maar het gaat met stapjes beter. Als school wil je alles doen om hem te helpen, het contact met hem is dan ook intensief. Hij krijgt apart onderwijs, meestal van mij. Dat geef ik hem online in pauzes of na school. Soms wordt Muhyadin opgenomen in het Prinses Maxima Ziekenhuis, die beschikken over eigen docenten. Daar heb ik ook veel contact mee zodat de overdracht vlekkeloos verloopt.

Mooi om te horen dat Muhyadin de juiste ondersteuning heeft, hoe gaan zijn klasgenoten met zijn situatie om?
Kinderen zijn wendbaar en kunnen goed met slecht nieuws omgaan. Ze zijn enorm betrokken en geïnteresseerd wanneer er nieuws over hem is. Ze zijn dan diezelfde dag wat stiller. De dag daarna merk je dat ze weer aan een nieuwe positieve dag beginnen. Ik denk dat dat ook het beste is.

“Kinderen zijn wendbaar en kunnen goed met slecht nieuws omgaan.”

Gold die wendbaarheid ook voor het thuisonderwijs tijdens de lockdown?
Ja, je kunt merken dat kinderen heel snel gewend zijn aan een nieuwe situatie, sneller dan volwassenen. Nu waren we tijdens deze tweede lockdown ook wel beter voorbereid dan de eerste waarbij iedereen werd overvallen. De tweede lockdown zag je toch een beetje aankomen. Ik vond dat de kinderen er goed mee om zijn gegaan. Ze waren natuurlijk meer eenzaam dan anders, maar ik denk dat we dat weer goed ingehaald hebben met zijn allen. De eerste weken toen we weer op school kwamen, hebben we speciaal de tijd genomen om weer meer met elkaar te doen en ondernemen.

Was er ook sprake van achterstanden?
Nee, want we hebben met een speciaal programma gewerkt: Snappet. Dat is een online tool waarbij de leerlingen digitaal hun huiswerk maken en wij docenten meteen kunnen zien wat goed en fout is. Op die manier blijf je het overzicht bewaken over het huiswerk van de kinderen en kun je ze ook meteen ondersteunen wanneer er fouten worden gemaakt. We werken er al een tijdje mee, ook tijdens fysieke lessen. Ik had na de lockdown niet het idee dat er achterstanden moesten worden ingehaald.

Je stuurt ze dus inderdaad met een gerust hart naar de middelbare school?
Ja, hoewel ik mij wel zorgen maak over de ‘emotionele achterstand’ die ze hebben opgelopen met de coronamaatregelen. Ze hebben geen open dagen gehad en hebben de schoolkeuze moeten baseren op een online rondleiding. Dat is heel anders dan dat je een rondje door de school loopt en je toekomstige leraren ontmoet. Ik hoop dan ook dat ze de goede keuze hebben gemaakt en na de zomervakantie beginnen aan een nieuw hoofdstuk op een passende school.

De oversteek in coronatijd: van groep 8 naar de middelbare school
Het interview met Gert-Jan Marsman is onderdeel van de campagne ‘De oversteek in coronatijd: van groep 8 naar de middelbare school’. De overgang van de basisschool (po) naar de middelbare school (vo) is een spannende tijd voor zowel groepachters als ouders. Het klaarstomen voor een nieuwe school met een nieuwe klas, terwijl je afscheid neemt van je oude vertrouwde omgeving. Door de coronacrisis is deze overgang alleen maar spannender geworden; leerlingen krijgen in de laatste fase van de basisschool te maken met thuisonderwijs en moeten hun keuze voor de middelbare school baseren op een online video. De komende tijd gaan wij in gesprek met verschillende groepachters en andere professionals uit het onderwijs uit alle twaalf provincies over hoe zij de oversteek naar de middelbare school momenteel ervaren.