Verslag talkshow in de regio Gorinchem

Hoe zet de gemeente Gorinchem samen met andere betrokken partijen stappen op weg naar meer kansengelijkheid? Hoe houdt het zicht op de ontwikkeling van kinderen en bekrachtigt het talenten? Dat komt aan bod in de tweede Talkshow in de regio op vrijdag 21 mei bij de regionale mbo-instelling het Da Vinci College, gepresenteerd door Abdelkader Benali. ‘Spel is de manier om taal te ontwikkelen en kinderen te motiveren.’

“Gorinchem is weliswaar een relatief kleine stad met zo’n 40.000 inwoners, maar kent grootstedelijke problematiek”, schetst wethouder Ro van Doesburg. “Een slechte thuissituatie of problemen in de wijk sijpelen door in het klaslokaal. Om meer gelijke kansen te creëren en ieder kind qua ontwikkeling op de juiste plek te krijgen, moeten we samenwerken. Er lukt al veel, maar een boel ook niet. Corona heeft verschillen uitvergroot en zichtbaarder gemaakt. Daarbij zijn er zoveel hulpaanbieders, dat we verzanden in het systeem. We moeten kijken hoe we administratieve drempels kunnen verlagen.”

Doorlopende leerlijn

De laaggeletterdheid in Gorinchem is relatief hoog. Opvallend is dat het niveau van groep 8-leerlingen voldoende is, maar dat de groep zestienjarigen achterblijft. Om kinderen meer ondersteuning te geven die dat van thuis uit niet krijgen, is een doorlopende leerlijn nodig.

Onderzoeker van de Universiteit Utrecht Pauline Slot raadt aan om daar vroeg mee te beginnen. “Al op 2-jarige leeftijd zie wij verschillen op het gebied van taal en executieve functies. Het blijkt dat voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bij peuters het beste werkt in kleine groepjes. Idealiter doe je hetzelfde in de kleuterklassen. Daarbij is het beter om vaker in kleinere groepjes te werken met extra ondersteuning dan standaard in een kleinere klas. Zet bovendien ouders in om te helpen. Kijk daarbij naar potentie en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen en obstakels. En: mensen denken ten onrechte dat taalontwikkeling alleen in het Nederlands kan. Maar van voorlezen, zingen en spelen in een andere taal, ontwikkelen kinderen zich óók."

Taal in vrolijkheid

Om vervolgens de doorlopende leerlijn te creëren is een warme overdracht belangrijk, net als het spelen met taal in vrolijkheid. Janny Rijks-Lutke is beleidsmedewerker bij de gemeente Gorinchem. “Je moet bestaande structuren doorbreken en mooie initiatieven ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld hoogopgeleide cultuurmedewerkers inzetten in de school zodat de leraar meer ruimte krijgt. Het zogenaamde spelen met taal gebeurt dan door andere professionals. Er is lef voor nodig om dat te doen. Want; wat vindt de Inspectie ervan? En scholen hebben het al druk genoeg. De vraag is of zij het durven los te laten.”

Spelen

Na de schoolloopbaan volgt de carrière. In de talkshow wordt belicht dat Gorinchem veel behoefte heeft aan technisch geschoolde mensen. Daarom wordt een Innovatie- en Afstudeercentrum opgericht. Tijdens de talkshow valt regelmatig het woord ‘spelen’. Het is dé manier om je taal eigen te maken, taalontwikkeling te stimuleren en om leerlingen te motiveren om met een onderwerp aan de slag te gaan. Zo kan toneel helpen om over geschiedenis te leren. En worden jonge rappers woordkunstenaars door te spelen met taal. Bovendien ontwikkelen kinderen andere vaardigheden zoals zelfvertrouwen. “Daarbij is het belangrijk om rolmodellen structureel in te zetten”, benadrukt teaching artist en oprichter School of Heart Knocks Georgios Lazakis. “Dat vinden kinderen interessant en het toont hen wat ze kunnen bereiken.” De ‘Koninklijke weg van de kunst’ wordt zo de informele leerweg naast de formele leerweg op school.