De Gelijke Kansen Alliantie gaat door!

De afgelopen jaren heeft de Gelijke Kansen Alliantie belangrijke stappen gezet om kansengelijkheid voor alle kinderen in gemeenten te bevorderen. Ondanks de inzet van de GKA blijft de opdracht om kansengelijkheid te bevorderen, onverminderd groot. Kansengelijkheid is namelijk actueler dan ooit. Mede door de coronacrisis is nog meer duidelijk geworden wat het belang van onze alliantie is. Het is mooi om te zien hoe een vijftigtal aan gemeentes zich de afgelopen jaren met interventies en andere initiatieven heeft ingezet om de kansengelijkheid in Nederland te bevorderen. De motivatie om steeds harder te streven naar een situatie waarin elk kind gelijke kansen heeft, wordt steeds groter. Daarom gaat de Gelijke Kansen Alliantie door!

Het Nationaal Programma Onderwijs

Op 17 februari is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gepubliceerd. Het NPO richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs en het inhalen en compenseren van vertraging en achterstanden van alle leerlingen in Nederland. De GKA heeft hierin een belangrijke rol. Naast onze interventies en andere initiatieven onderzoeken we de komende jaren daarom ook hoe we de doelstellingen van het NPO kunnen verbinden aan het bevorderen van kansengelijkheid nu en in de toekomst.

Een nieuw jasje

De afgelopen jaren is gebleken dat de GKA dé brug vormt tussen gemeenten op het gebied van kennisdeling over kansengelijkheid. Daarom gaan we ons de komende tijd nog meer inzetten om de beschikbare kennis te delen. Door van elkaar te leren en inspireren, komen we verder. Onze kanalen zijn daarbij onmisbaar en hebben daarom een nieuw jasje gekregen. Volg onze aangepaste website en LinkedIn voor het laatste nieuws, activiteiten en belangrijke informatie over kansengelijkheid.